Norwegian-Italian translation of gire

Translation of the word gire from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gire in Italian

gire
farkostverb deviare bruscamente
Synonyms for gire
Anagrams of gire
More examples
1.Båten blir lettere å styre uten tendenser til å gire tvers av sjøene.
2.Det er en relativt enkel operasjon å gire opp seddelpressen.
3.Efter kampene har han problemer med å" gire" seg ned.
4.Hele tiden holdt han den redselsslagne piken i et fast grep, men da han et øyeblikk slapp henne for å gire, så hun sitt snitt til å hoppe ut, idet bilen akkurat da holdt liten fart.
5.I boken" Mediekunnskap", skrevet for lærere og utgitt på Aschehoug tidligere iår, kaller Asle Gire Dahl disse to formål for" to poler i måldebatten".
6.Det er mange som hevder at hans efterfølger må ha en ærlig evne til å" gire opp" og motivere Høyres store antall aktive tilitsvalgte for å hindre at Høyre om fire år henvises til en trist tilværelse i opposisjon, uten innflydelse.
7.Det høres besnærende ut å gire opp velferden mens vi har så store statsinntekter.
Similar words

 
 

gire as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) giregirendegirt
Indikative
1. Present
jeggirer
dugirer
hangirer
vigirer
deregirer
degirer
8. Perfect
jeghar girt
duhar girt
hanhar girt
vihar girt
derehar girt
dehar girt
2. Imperfect
jeggirte
dugirte
hangirte
vigirte
deregirte
degirte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde girt
duhadde girt
hanhadde girt
vihadde girt
derehadde girt
dehadde girt
4a. Future
jegvil/skal gire
duvil/skal gire
hanvil/skal gire
vivil/skal gire
derevil/skal gire
devil/skal gire
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha girt
duvil/skal ha girt
hanvil/skal ha girt
vivil/skal ha girt
derevil/skal ha girt
devil/skal ha girt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gire
duville/skulle gire
hanville/skulle gire
viville/skulle gire
dereville/skulle gire
deville/skulle gire
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha girt
duville/skulle ha girt
hanville/skulle ha girt
viville/skulle ha girt
dereville/skulle ha girt
deville/skulle ha girt
Imperative
Affirmative
dugir
viLa oss gire
deregir
Negative
duikke gir! (gir ikke)
dereikke gir! (gir ikke)
Your last searches