Norwegian-Italian translation of gispe

Translation of the word gispe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gispe in Italian

gispe
generellverb ansare, respirare affannosamente
  lysverb vacillare, tremolare
  fysiologiverb ansare, ansimare
Synonyms for gispe
Derived terms of gispe
Anagrams of gispe
More examples
1.Byggepresset i indre by øker, og dersom vernehensyn tilsidesettes i denne utviklingen, kan vi risikere at verneverdige områder blir stående inneklemt og gispe efter luft.
2.Det hele var både så raffinert og så smakløst at det bare var å gispe.
3.En tanke slo ned i henne og fikk henne til å gispe.
4.Men ofte må den drømmeaktige fornemmelsen vike for en snev av hodepine og svimmelhet Blodet suser i ørene, noen trappetrinn får en til å gispe Det kan bli dårlig med søvnen, om natten våkner man med tørr tunge og besværlig pust.
5.Å svette som en gris og gispe efter pusten er ikke forfriskende.
6.Østtyskerne viste en teknikk og vanskelighetsgrad som fikk publikum til å gispe, og best av dem var Gabriele Fähnrich, som ble belønnet med 9,85, landskampens høyeste karakter.
7.Der kunne jeg gå hyllelangs i butikkene og gispe når jeg så den ene blonden efter den andre jeg kunne tenke meg å bruke.
8.En av dem var svensken Jan Bokløv, som på startnummeret foran Bergerud presterte" dagens styggeste fall" - et fall som fikk publikum til å gispe av forferdelse.
Similar words

 
 

gispe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gispegispendegispet
Indikative
1. Present
jeggisper
dugisper
hangisper
vigisper
deregisper
degisper
8. Perfect
jeghar gispet
duhar gispet
hanhar gispet
vihar gispet
derehar gispet
dehar gispet
2. Imperfect
jeggispet
dugispet
hangispet
vigispet
deregispet
degispet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gispet
duhadde gispet
hanhadde gispet
vihadde gispet
derehadde gispet
dehadde gispet
4a. Future
jegvil/skal gispe
duvil/skal gispe
hanvil/skal gispe
vivil/skal gispe
derevil/skal gispe
devil/skal gispe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gispet
duvil/skal ha gispet
hanvil/skal ha gispet
vivil/skal ha gispet
derevil/skal ha gispet
devil/skal ha gispet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gispe
duville/skulle gispe
hanville/skulle gispe
viville/skulle gispe
dereville/skulle gispe
deville/skulle gispe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gispet
duville/skulle ha gispet
hanville/skulle ha gispet
viville/skulle ha gispet
dereville/skulle ha gispet
deville/skulle ha gispet
Imperative
Affirmative
dugisp
viLa oss gispe
deregisp
Negative
duikke gisp! (gisp ikke)
dereikke gisp! (gisp ikke)
Your last searches