No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword gjøre ende på. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.De unge nazistiske leger som sluttet opp om Hitlerdrømmen da krigen så brøt ut i 1939, klarte i løpet av kort tid å gjøre ende på et halvt hundre tusen gamle og syke.
2.Den store arien i første akt der Don Pizarro beslutter å gjøre ende på Florestan, var dramatisk og musikalsk meget overbevisende.
3.Det haster ikke med at sosialismen skal gjøre ende på religionen, og det med å lage ruiner av klostrene hører fortiden til.
4.En ung arbeidsløs mann prater titt og flittig om at han vil gjøre ende på seg.
5.Offiseren fortalte hva som gikk for seg på marinens skole i hovedstaden da de militære forsøkte å gjøre ende på de undergravende elementer i landet.