Norwegian-Italian translation of gjøre fri

Translation of the word gjøre fri from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre fri in Italian

gjøre fri
løsgjøreverb districare, liberare
Anagrams of gjøre fri
Examples with translation
Jobbe, spise, drikke, sove, elske: Alt bør du gjøre med måte.
Vi har ikke råd til å gjøre én feil.
Vi må ikke gjøre den feilen å forestille Afrika som en monolittisk helhet.
Han har snakket uten å gjøre noe.
Han snakket uten å gjøre noe.
Tom, vi må gjøre noe.
God kommunikasjon med eleven er et avgjørende virkemiddel for å gjøre undervisningen effektiv.
Det er normalt å gjøre feil.
Jeg snakker litt polsk; akkurat nok til å gjøre meg forstått.
Similar words

 
 

More examples
1.Men en overbevisning kan ikke gjøre fri selv om den blir erstattet av en motsatt.
Your last searches