Norwegian-Italian translation of gjøre inntrykk på

Translation of the word gjøre inntrykk på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre inntrykk på in Italian

gjøre inntrykk på
kjenslerverb colpire, toccare
  personverb impressionare, colpire
Similar words

 
 

More examples
1.De ansattes kamp for arbeidsplassene kan ikke ha unngått å gjøre inntrykk på eiere og kreditorer.
2.De to autentiske dramaene, den i hjemlandet så lenge forbudte" Agonia tsardømmets fall", og atommysteriet" Silkwood", vil nok gjøre inntrykk på sin tenksommere måte.
3.Det er ikke nødvendig å ramse opp mange ord og fine ord for å gjøre inntrykk på Gud.
4.Efterpå hadde de vært på Casino, hvor Gregory spilte og vant ustanselig uten at det lot til å gjøre inntrykk på ham.
5.Gargantian kom endel på slutten, men kunne ikke gjøre inntrykk på de to fremste.
6.Masada unnlater ikke å gjøre inntrykk på besøkende.
7.Men uansett hvor hardt de kjempet, greide de ikke å gjøre inntrykk på vinneren.
8.Som gutt var hans egen nese altfor stor i forhold til resten av ansiktet - noe som gjorde ham fryktelig sjenert når han skulle gjøre inntrykk på jentene !
9.Under oppholdet i Oslo har familien Ludwig bodd på Ekeberg Camping, hvor vi traff en usedvanlig harmonisk og lykkelig familie som ikke kunne unngå å gjøre inntrykk på oss.
10.Innbitt forsøker 11 år gamle Sonja å gjøre inntrykk på de alvorlige menn med dommerskjemaer.
11.Likevel uttrykker Debres malerier en følsomhet ovenfor naturens skiftende stemninger som ikke unnlater å gjøre inntrykk på dem som er glad i naturen.
12.Men igjen uten å gjøre inntrykk på alle sine potensielle lesere.
13.Så nå trenger Mario noe virkelig enestående for å kunne utrykke sine følelser overfor Beatriz og samtidig også gjøre inntrykk på hennes mor.
Your last searches