Norwegian-Italian translation of gjøre kortere

Translation of the word gjøre kortere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre kortere in Italian

gjøre kortere
klærverb accorciare
Similar words

 
 

More examples
1.Spesialister i psykiatri, som har villet gjøre kortere eller lengre tjeneste ved Åsgård Sykehus, har siden i vinter fått tilbud om økonomiske kompensasjoner.
Your last searches