No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword gjøre livet surt for. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Ikke bare skattemyndighetene, men også sosialmyndighetene bidrar til å gjøre livet surt for folk", kommenterer Svenska Dagbladet på lederplass.
2.Eller gjøre livet surt for familien i Estland.
3.En lærerinne i en slik klasse kan ikke greie seg uten å ha konferanser, men man kan altså gjøre livet surt for henne ved å la henne gjøre det gratis.
4.Felles for alle er at de har et uendelig personregister, en handling hvor den ene intrigen slår den andre ihjel, og hvor de impliserte pønsker ut de utroligste måter å gjøre livet surt for hverandre på, (jamfør" Dynastiet").
5.Hva kunne ikke den franske befolkning utrette ved et slikt opplegg når relativt fåtallige afghanske frigjøringssoldater allerede i flere år har klart å gjøre livet surt for den sovjetiske okkupasjonsmakt ? spør han.
6.Sammen med stabile og allsidige Nina Rise kan Debbie gjøre livet surt for Eikelijentene ikveld.
7.Man skal ikke legge noen vekt på resultater oppnådd i en uformell innendørsturnering fire måneder før seriestart, men Strømmen har en rekke fine typer som kan komme til å gjøre livet surt for mange 1. divisjonsforsvar.
8.Mange er skeptiske og spente før de mønstrer på, og da skal det ikke mer enn en frisk bris til for å gjøre livet surt for nykomlingene, sier løytnant Rolf G. Sunnarvik.