Norwegian-Italian translation of gjøre opp

Translation of the word gjøre opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre opp in Italian

gjøre opp
generellverb negoziare
  forlikingverb riconciliarsi
  forretningverb chiudere, concludere
  valgverb truccare
  betalingverb pagare, saldare il conto
  subjektverb definire, sistemare, concludere, porre fine a
Synonyms for gjøre opp
Derived terms of gjøre opp
Examples with translation
Jobbe, spise, drikke, sove, elske: Alt bør du gjøre med måte.
Vi har ikke råd til å gjøre én feil.
Vi må ikke gjøre den feilen å forestille Afrika som en monolittisk helhet.
Han har snakket uten å gjøre noe.
Han snakket uten å gjøre noe.
Tom, vi må gjøre noe.
God kommunikasjon med eleven er et avgjørende virkemiddel for å gjøre undervisningen effektiv.
Det er normalt å gjøre feil.
Jeg snakker litt polsk; akkurat nok til å gjøre meg forstått.
Similar words

 
 

More examples
1.Det får hver og en gjøre opp med sin egen samvittighet.
2.Fremdeles strømmer det på med folk som ønsker å gjøre opp for seg og betale - dette til tross for at de hevder å ha god samvittighet og at de har handlet i god tro.
3.Husk at det er forbudt å gjøre opp ild i eller nær skogsmark i perioden 15. april15. september.
4.Man ligger kanskje noe bedre an når det gjelder benådning, særlig hvis man selv aktivt har prøvd å sone og vist vilje til å gjøre opp for seg.
5.Man skylder å gjøre oppmerksom på at lånet Pål Jacobsen fikk til bil på 68 000, kr. først ble ført opp som ren utgiftspost i VIFs regnskap.
6.Men vi tar ikke sikte på å gjøre opp med overskudd dette året, for de beslutninger vi tar vil være kostnadskrevende, foruten at de på kort sikt kan være upopulære.
7.Målet med konferansen var å gjøre opp status så langt, lære av hverandre og få et bedre grunnlag til å stake ut kursen for den resterende delen av Aksjon publikum.
8.Vil dere ta opp forestillingen fra scenen eller gjøre opptak fra studio ?
9.130 ganger har Everton møtt Liverpool i obligatorisk kamp, men for første gang skal de to lagene gjøre opp på helt nøytral grunn.
10.39åringen har handlet store varepartier på kreditt uten å gjøre opp for seg.
11.Arbeiderpartiet tok oljeinntektene på forskudd og overlot til kommende generasjoner å gjøre opp for seg.
12.Bedriftens styre og ledelse måtte vite at Horten Verft ikke kunne gjøre opp for seg lenge før den skrev til Regjeringen og ba om hjelp til å komme ut av likviditetskrisen.
13.Dag Otto tok bronse i Los Angeles, men ble frakjørt da de garvede yrkesrytterne skulle gjøre opp sitt mellomværende i Spania.
14.De kan gjøre opp til 30 knop, men de minste brettene synker så snart de ikke er i fart.
15.De sekssyv største kreditorene gav igår det konkurstruede Pax Forlag A / S en ny chanse til å gjøre opp med sine fordringshavere.
16.Den kunne ha tvunget Staten til å gjøre opp for seg, til å betale det et arbeid virkelig er verdt.
17.Det er imidlertid ikke mange påtaler i løpet av et år, sier Ole Solberg, som har full sympati for dem som ønsker å forlate en drosje som de føler seg usikre i, men passasjeren bør gjøre opp for turen.
18.Det er imidlertid klart at jeg kan forstå at passajerene vil forlate drosjen om det kjøres uforsvarlig, men de bør gjøre opp for seg.
19.Det gjenstår mange viktige renn i vinter, og jeg vil ikke gjøre opp endelig status for sesongen før de er over, var Magnar Lundemos magre trøst efterat langrennsfiaskoen var et faktum.
20.Det utelukkes ikke at turgjengere kan ha forårsaket brannen, så Nes fremholder at brannen er enda en foranledning til å advare turgåere mot å gjøre opp ild i skog og mark.
21.Det var idag de skulle reise hjem, men ingen kan gjøre opp med seg selv når avreisen skal stå.
22.Efter at Norges Bank i desember 1983 oppdaget stortingsrepresentant Dues innkjøp med kredittkort i Japan, ble han kontaktet med anmodning om å gjøre opp for seg.
23.Efter at kartleggingsfasen er avsluttet, vil gruppen gjøre opp status og legge frem analyseresultatene.
24.Efter en så rivende reformprosess kan det være bra å stanse opp et øyeblikk for å gjøre opp status, justere kursen, og så ta fatt igjen på oppgavene med nye krefter.
25.En 33 år gammel hotellmann har fått utlevert billetter for henimot seks millioner kroner fra NAF Reisebyrå i Oslo uten å gjøre opp for seg.
26.En banks likviditet - evne til å gjøre opp ved forfall - er i realiteten et spørsmål om tillit, og da er soliditet nøkkelen.
27.Enkelte hoteller ber også om opplysninger om firma og på hvilken måte vedkommende ønsker å gjøre opp hotellregningen.
28.Er det noen her som kan tenke seg å gjøre opp for mellomlegget ?
29.FINANSUTVALGET er idag og imorgen samlet i Heftyevillaen ved Frognerseteren for å gjøre opp Oslobudsjettet for 1985.
30.For Chiyon Matsushima er det ikke nødvendig å bla i papirer for å gjøre opp status.
Your last searches