Norwegian-Italian translation of gjøre seg opp en mening om

Translation of the word gjøre seg opp en mening om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre seg opp en mening om in Italian

gjøre seg opp en mening om
idéverb concepire

 
 

More examples
1.Dermed kan seerne selv gjøre seg opp en mening om hva fjernsynsreklame er.
2.For å gjøre seg opp en mening om Nino Pastis troverdighet som autoritet i spørsmålet om det militære styrkeforholdet mellom NATO og Warszawapakten bør man vite noe mer om personen Nino Pasti enn det som kommer frem i Johan Christies innlegg.
3.Jo mer vi vet, jo lettere blir det å gjøre seg opp en mening om rusgift, understreker Lise.
4.Når tiden kommer vil en del av vårmoten komme i strek, slik at hver og en får anledning til å gjøre seg opp en mening om Paris eleganse.
5.Selv om vårens tariffoppgjør på ingen måte vil være fullført innen utgangen av mars, regner man likevel i Regjeringen med at man vil kunne se tendensen i LON.A.F.oppgjøret, og gjøre seg opp en mening om det vil ha en inflasjonseffekt.
6.Så kan man jo selv gjøre seg opp en mening om den menskelige natur og egentlige opprinnelse.
7.Målet med kurset er å få de unge til å tenke selv, gjøre seg opp en mening om livet, samfunnet og menneskene, skriver Foreldre & Barn i septembernummeret.
8.Der pågår praktiske prøver over en kortere periode slik at staben og den ledige selv kan gjøre seg opp en mening om muligheter for omskolering til annet og mer aktuelt arbeid.
9.Dermed får lytterne i Osloområdet muligheter til å gjøre seg opp en mening om de skal se den eller den forestillingen.
10.Det betyr at regjeringer i de enkelte land blir nødt til å gjøre seg opp en mening om de problemer vi reiser.
11.Enhver kan gjøre seg opp en mening om hvor realistisk et slikt prosjekt er, slik det står til med Oslo kommunes økonomi.
12.Enhver som leser meldingen får så gjøre seg opp en mening om hun har klart å formidle dette inntrykket når man ser hennes bemerkninger i sammenheng.
13.Men den ga britene klar beskjed om at flertallet ikke har gitt opp unionstanken, at det er britene og ikke de andre - som må gjøre seg opp en mening om det fortsatte Europasamarbeidet, både på det mer kortsiktige, praktiske plan og fremfor alt på det mer langsiktige, ideologiske plan.
14.Men forbundsstyret rakk allerede igår å gjøre seg opp en mening om dette.
15.Når dødshyppighetene er observert, kan man gjøre seg opp en mening om sannsynligheten for tidlig død og muligheten for et langt liv.
16.Publikum kan ved selvsyn gjøre seg opp en mening om hvilket ideutkast som til syvende og sist bør utføres i stort format.
17.På den annen side vil leseren gjennom 75 sider kunne tilegne seg den nødvendige bakgrunn hva angår faktiske opplysninger som er nødvendige for selv å gjøre seg opp en mening om dette teknologisk og politisk sett kompliserte tema.
18.Skal man først gjøre seg opp en mening om deres endelige utbytte, er det vel riktigere å forsøke å regne seg til hva nåverdien av andelene er.
Your last searches