Norwegian-Italian translation of gjøre tilgjengelig

Translation of the word gjøre tilgjengelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre tilgjengelig in Italian

gjøre tilgjengelig
figurativtverb spalancare, aprire

 
 

More examples
1.Hensikten er å bevare, systematisere og gjøre tilgjengelig historiske data om folks levekår.
Your last searches