Norwegian-Italian translation of gjøre vondt

Translation of the word gjøre vondt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre vondt in Italian

gjøre vondt
transitivverb fare male a
Similar words

 
 

More examples
1.Fotpleie skal aldri gjøre vondt, forteller Astrid Holm.
2.Au, det må da gjøre vondt med disse nålene som varierer fra en og helt opp til 15 centimeter ?
3.Den lukter av fortellerglede, men det må også gjøre vondt å skrive en slik fortelling ?
4.Det vil bare gjøre vondt verre, og gjøre medlemmene i de små og trolig isolerte terroristgrupperinger om til helter.
5.En skade her vil gjøre vondt.
6.Feil behandling kan gjøre vondt verre.
7.Jeg hadde hørt alt sammen før, likevel holdt det visst aldri opp å gjøre vondt.
8.Når pasienten ligger slik, skal det normalt ikke gjøre vondt.
9.Setter vi dem ned med gal avstand eller med gap i mellom, kan det dannes hvirvler med høy vindstyrke som kan gjøre vondt verre.
10.Fullsatt publikumsgalleri og på regjeringsbenken en Wilfried Martens frisk og rosa som på en melkepulverreklame, smilende som en baby som har oppdaget at hans femte tann har sluttet å gjøre vondt.
11.Det hører med til sjeldenhetene at slike uttalelser blir annullert av generalinspektøren, sier Lohne, og understreker at dette nærmest bare kan gjøre vondt verre, da vedkommende befal da blir stående igjen med et" hull" på ett år når det gjelder tjenesteuttalelser.
12.Idag behøver det ikke gjøre vondt å fjerne visdomstenner, hevder lege og tannlege Per Skjelbred på Ullevål sykeshus.
13.Kommer det til å gjøre vondt, spurte han.
14.Det SKAL gjøre vondt !
15.Det foreliggende forslag vil gjøre vondt verre.
16.Det kan gjøre vondt, og varer i to uker.
17.Diagnosen er langt på vei riktig, men den medisin Arbeiderpartiet foreskriver, kan bare gjøre vondt verre.
18.Idag behøver det ikke å gjøre vondt, mener Skjelbred.
19.Medikamentet virker inaktiviserende på Thjelpecellene som rammes av AIDSviruset HTLV III, og skulle dermed teoretisk sett gjøre vondt verre.
20.Nå er han redd for at klatting på en dårlig ordning kan gjøre vondt verre.
21.Og vi kan bli så redde for å forstyrre, gjøre vondt verre, slik at vi heller holder oss unna.
22.Selv om jeg også presiserer at en skilsmisse kommer til å gjøre vondt og at det kan ta opptil flere år før man finner tilbake til en tilværelse hvor man føler at man har kontroll over sitt eget liv igjen.
23.Statsbedriften A / S Sydvaranger har det dårlig økonomisk - det vil ingen benekte men vedtaket om å stanse på øst kan bare gjøre vondt verre, og det var vel ikke hensikten ?
24.Under en modningsprosess sprenges det grenser, og dette kan gjøre vondt.
Your last searches