Norwegian-Italian translation of gjemme

Translation of the word gjemme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjemme in Italian

gjemme
formålverb nascondere, celare, occultare
Synonyms for gjemme
Derived terms of gjemme
More examples
1.Det er heller ikke store problemer med å gjemme seg bort her i fjorden.
2.Du behøver ikke gjemme den der for meg, sa jeg.
3.Fryktelig var det å se hvordan de 1718 år gamle guttene direkte gruet seg til å gå ut igjen og iblant søkte å gjemme seg bort av redsel for hva som ventet dem der ute.
4.Jeg hadde også lyst til å gjemme meg i skogen, sa Sørli, som til mager trøst delte skjebne med mange store.
5.Likevel har vi nokså nedslående eksempler på det motsatte også, der kvinnene ikke ville ha noe med oss å gjøre, der hun forsøker å gjemme seg bort eller stikker av rett efter fødselen eller der hun fortsetter narkotikabruken og prostitusjonen helt opp til en ukes tid før fødselen, sier assisterende overlege Hans Andreas Sande ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus.
6.Vi bør gjemme noe til fremtiden, slik at kommende generasjoner også kan velge.
7.At det er en stygg uvane å gjemme alt til meglingsposisjonen.
8.Ca. 100 ble drept, ifølge høyst usikre oppgaver fra myndighetene, som til og med mistenkes for å gjemme lik i frykt for nye uroligheter i forbindelse med begravelser.
9.De femti får han riktignok tilbake, men da må han huske på å gjemme kvitteringen, og han må dessuten komme seg ned og trolig stå i kø på Oslo trygdekontor.
10.De fortalte at de klarte å gjemme seg i bilen før den forlot byen Bydgoszcz i NordvestPolen.
11.De vil teste vår beredskap, gjøre seg detaljkjent med norske farvann for å kunne" gjemme" en hel ubåtflåte i norske fjorder.
12.Den døde kroppen kan jeg så gjemme i grøften, jeg kan skyve den inn under de tornete buskene.
13.Den ene delen blir lagt på bordet for å brukes senere, og barna skal så i et ubevoktet øyeblikk fjerne brødstykket fra bordet og gjemme det.
14.Det betyr å vedkjenne segog akseptere også de svarte og mindre flatterende sider av vår personlighet som vi selv forsøker å gjemme eller trykke ned i vår underbevissthet.
15.Det er som om den unnselige mannen i grå og mørke klær helst vil gjemme seg bak en av søylene i ankomsthallen fremfor å ta imot nellikene som allerede i femseks timer har tørstet efter fuktighet.
16.Det lønner seg - iallfall hvis man handler mye - å gjemme på alle kvitteringer.
17.Det vi kaller for å ha sykkelhode, være våken og vite hva man alltid skal gjøre og som er det beste i enhver situasjon, fortsetter Kristin Kardel, som nå skulle sørge for å gjemme bort sykkelen til Unni slik at hun kunne ta seg igjen efter de knallharde dagene som årets Postgiroritt har vært.
18.Dirrende av redsel for bildene som søvnen brakte opp fra underbevisstheten, hvor han hadde forsøkt å gjemme dem.
19.Disse filmer kan man gjemme og spille når det passer.
20.Dra dem ned på odden og gjemme dem under steinblokkene ?
21.Du kan lett miste fotfeste i denne bransjen, gjemme deg bort i limousiner og flotte hus.
22.Eller har den lille piken kastet klærne for å kunne gjemme seg lettere for mamma ?
23.En kniv som tiltalte forsøkte å gjemme, samt observasjoner av bilen han kjørte drapsnatten, førte til pågripelse og senere tilståelse.
24.En kristen får jo ikke lov til å gjemme arven på kistebunnen eller beholde den for seg selv.
25.Et politisk dokument som mer enn noe annet har som oppgave å bortforklare og å gjemme de triste realiteter, mener avisen.
26.FOR å få snakket mest mulig åpent og direkte, passet disse politikerne på å gjemme seg bort på litt øde steder, og svært lite lekket ut om saklisten og om hva de eventuelt var blitt enige om.
27.For en opposisjon som så åpenbart ikke har gehør for sitt sosialistiske syn på samfunnsutviklingen, kan det være en fordel å gjemme seg bak forlik.
28.Han opplyser at årsaken til at politiet ønsker fornyet varetekt, er at tunisieren ellers kan benytte anledningen til å gjemme seg bort i Norge og unndra seg uttransporteringen.
29.Han søkte aldri kunnskaper for å gjemme på dem, sier Berggrav.
30.Hos voksne er det kanskje ønsket om å slippe unna problemene en liten stund, gjemme seg for styrtsjøen av krav som suger en mot drukningsdøden.
Similar words

 
 

gjemme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjemmegjemmendegjemt
Indikative
1. Present
jeggjemmer
dugjemmer
hangjemmer
vigjemmer
deregjemmer
degjemmer
8. Perfect
jeghar gjemt
duhar gjemt
hanhar gjemt
vihar gjemt
derehar gjemt
dehar gjemt
2. Imperfect
jeggjemte
dugjemte
hangjemte
vigjemte
deregjemte
degjemte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjemt
duhadde gjemt
hanhadde gjemt
vihadde gjemt
derehadde gjemt
dehadde gjemt
4a. Future
jegvil/skal gjemme
duvil/skal gjemme
hanvil/skal gjemme
vivil/skal gjemme
derevil/skal gjemme
devil/skal gjemme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjemt
duvil/skal ha gjemt
hanvil/skal ha gjemt
vivil/skal ha gjemt
derevil/skal ha gjemt
devil/skal ha gjemt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjemme
duville/skulle gjemme
hanville/skulle gjemme
viville/skulle gjemme
dereville/skulle gjemme
deville/skulle gjemme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjemt
duville/skulle ha gjemt
hanville/skulle ha gjemt
viville/skulle ha gjemt
dereville/skulle ha gjemt
deville/skulle ha gjemt
Imperative
Affirmative
dugjem
viLa oss gjemme
deregjem
Negative
duikke gjem! (gjem ikke)
dereikke gjem! (gjem ikke)
Your last searches