Norwegian-Italian translation of gjemme seg

Translation of the word gjemme seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjemme seg in Italian

gjemme seg
generellverb appiattarsi, nascondersi
  intransitivverb nascondersi
Similar words

 
 

More examples
1.Det er heller ikke store problemer med å gjemme seg bort her i fjorden.
2.Fryktelig var det å se hvordan de 1718 år gamle guttene direkte gruet seg til å gå ut igjen og iblant søkte å gjemme seg bort av redsel for hva som ventet dem der ute.
3.Likevel har vi nokså nedslående eksempler på det motsatte også, der kvinnene ikke ville ha noe med oss å gjøre, der hun forsøker å gjemme seg bort eller stikker av rett efter fødselen eller der hun fortsetter narkotikabruken og prostitusjonen helt opp til en ukes tid før fødselen, sier assisterende overlege Hans Andreas Sande ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus.
4.De fortalte at de klarte å gjemme seg i bilen før den forlot byen Bydgoszcz i NordvestPolen.
5.Det er som om den unnselige mannen i grå og mørke klær helst vil gjemme seg bak en av søylene i ankomsthallen fremfor å ta imot nellikene som allerede i femseks timer har tørstet efter fuktighet.
6.Eller har den lille piken kastet klærne for å kunne gjemme seg lettere for mamma ?
7.FOR å få snakket mest mulig åpent og direkte, passet disse politikerne på å gjemme seg bort på litt øde steder, og svært lite lekket ut om saklisten og om hva de eventuelt var blitt enige om.
8.For en opposisjon som så åpenbart ikke har gehør for sitt sosialistiske syn på samfunnsutviklingen, kan det være en fordel å gjemme seg bak forlik.
9.Han opplyser at årsaken til at politiet ønsker fornyet varetekt, er at tunisieren ellers kan benytte anledningen til å gjemme seg bort i Norge og unndra seg uttransporteringen.
10.Hos voksne er det kanskje ønsket om å slippe unna problemene en liten stund, gjemme seg for styrtsjøen av krav som suger en mot drukningsdøden.
11.Ikke et svar, Bratteli samtalte videre med de andre og vår venn prøvde å grave et lite hull i bilen for å gjemme seg i gremmelse over å ha spurt så dumt.
12.Ingen skal herefter kunne gjemme seg bak sitt rot med unnskyldning om at han ikke visste bedre.
13.Men en stor del mennesker greide å gjemme seg bort og unngikk å bli flyttet.
14.Men fotgjengerne må altså skjerpe seg, og ikke gjemme seg bort i altfor mørke klær.
15.Nå er det en åpenbar sannhet at svært mye beror på de personer som er satt til å styre over oss, det er ikke nok å gjemme seg bak partiprogrammet.
16.Nå har de fått en ny, fredet plett der de kan gjemme seg vekk fra storbyens larm og stress.
17.Nå har ungjentene ingen å gjemme seg bak, alt er opp til dem selv.
18.Når de slipper opp for troverdige grunner, forsøker de å gjemme seg bort.
19.Politiet fulgte ferske spor i nysneen, og inne i skogen et stykke fra veien fant man to menn som forsøkte å gjemme seg.
20.Russerne har utviklet en metode som gjør at atomubåter kan gjemme seg under arktiske ismasser uten å bli oppdaget.
21.Som avismann vet han selv hvor vanskelig det er å gjemme seg bort.
22.Som sanger er han ikke ekstraordinær, men med bandet i ryggen har han tidligere kunnet gjemme seg i tøffe riff og en tett, pulserende sound.
23.Til tross for alle anstrengelser som gjøres for at havene skal bli" gjennomsiktige", ser det foreløbig ut for at de rakettførende amerikanske ubåtene i lang tid fremover skal kunne være istand til å gjemme seg for alt og alle.
24.Under rettsforhandlingene sa den tiltalte politibetjent at det hadde vært hans mening å skyte et skremmeskudd i bakken for å stoppe biltyven, som hadde stukket av fra den stjålne bilen og forsøkte å gjemme seg i et kratt ved Fornebu Lufthavn.
25.kan gjemme seg i, og at å unngå dette er en stor utfordring for oss som lever idag.
26.Å" gjemme seg" blant badegjestene på Vikersanden var nok ikke så lurt allikevel.
27.Å kunne åpne seg for hverandre og ikke gjemme seg bak de daglige rutiner er i hovedsak hva denne boken tar opp.
28.Hvalpen prøver å gjemme seg bort, den tisser i redsel og får enda mer skjenn.
29.Det er et uoversiktlig, dypt og vanskelig farvann ubåten befinner seg i, og det er lett å gjemme seg her.
30.Disse" smarte" prosjektilene vil ubønnhørlig styre seg inn mot målet, det nytter ikke å gjemme seg, mener Yonas.
Your last searches