Norwegian-Italian translation of gjenåpne

Translation of the word gjenåpne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenåpne in Italian

gjenåpne
generellverb riaprire, riaprirsi
More examples
1.Det som er sikkert er at vi tar sikte på å gjenåpne restauranten ombord før 1. mai. Og innen den tid skal" Håkon Jarl" forhales fra Akershuskaien til Utstikker III utenfor Rådhuset.
2.Arbeidsgiverne har krevd en felles utredning om vilkårene for å gjenåpne bankene på lørdag med virkning fra 1986.
3.Bl.a. vurderer han å la det største universitetet i de okkuperte områdene, AlNajah i Nablus, få gjenåpne med det første.
4.Broder Aage regner med at omklassifiseringen vil gjøre arbeidet med å sette istand og gjenåpne hotellet enda mer vanskelig.
5.De aller fleste av dem som ventet på mer liberale vedtekter for å gjenåpne sin butikk, har allerede gjort det.
6.De angklager USA for å ville forsøke å gjenåpne forhandlinger om en avtale, som ble parafert i Peking i april som høydepunktet under president Ronald Reagans reise til Kina.
7.De første skritt som må iverksettes for å sette en stopper for borgerkrigen, er ifølge regjeringserklæringen å gjenåpne Beiruts internasjonale flyplass og havnen, samt å åpne flere overganger mellom Øst og VestBeirut.
8.De skal også stå for innsamlingen av tunge våpen fra de stridende militsgruppene, gjenåpne havnen og den internasjonale flyplassen i Beirut.
9.Den nasjonale enhetsregjering under Rashid Karamis ledelse kunngjorde lørdag at hæren skal gjenåpne veien til havnen og flyplassen.
10.Efter hva Aftenposten erfarer, vil gjenåpning ikke finne sted før årsskiftet 1985 / 86, mens det tidligere har vært meningen å gjenåpne stasjonen iår.
11.Fred. Olsen skal 19. juni gjenåpne en ukentlig rute mellom Kristiansand og Harwich i England.
12.Halvparten av de ansatte på Vinmonopolet ønsker å gjenåpne utsalgene på lørdagene, viser en undersøkelse Vinmonopolets funksjonærforening har foretatt blant 390 av de butikkansatte i Vinmonopolet på Østlandet.
13.Han ser heller ikke bort fra at det kan bli aktuelt å gjenåpne terrassen mot flyplassen, men det er et spørsmål om sikkerhet.
14.Han vil gjerne også korrigere en opplysning i notisen om at Riksantikvaren nå har fått hotellbygningen oppvurdert fra" verneverdig" til" fredningsverdig", noe Samuelsen ifølge notisen regner med vil gjøre arbeidet med å sette i stand og gjenåpne hotellet enda mer vanskelig.
15.I de sydlige bydeler, hvor det har vært sammenstøt mellom hæren og muslimske militser siden ifjor høst, har noen av skolene vært stengt i flere måneder, og det er ingen umiddelbare planer om å gjenåpne dem.
16.Idag, fire år senere, er man nemlig blitt tvunget til å bygge en akvedukt for å gjenåpne" lekkasjen".
17.Ifølge ham vil det ikke være mulig å gjenåpne Beirut flyplass, som har vært stengt siden kampene brøt ut i februar før det skjer.
18.Opprinnelig var det meningen å gjenåpne stasjonen i tettet og utvidet tilstand tidligere, men lekkasjeskadene har vært langt større enn opprinnelig antatt.
19.Protestaksjonene truet med å ødelegge den avgjørende fasen i regjeringens sikkerhetsplan, som gikk ut på å gjenåpne flyplassen og grenseovergangene mellom de østlige og vestlige bydeler.
20.PÅ vårparten året før hadde vi hørt ymt om at den berømte Coco ville gjenåpne motehuset på rue Cambon, efter 14 års fravær.
21.På det politiske plan arbeides det for å gjenåpne flere av overgangene mellom Øst og VestBeirut.
22.Det er en lykkelig nasjonal begivenhet å kunne gjenåpne Røde Korsforhandlingene, utttalt lederen for den sydkoreanske delegasjonen, Lee Young Dok, da han møtte den nordkoreanske delegasjonslederen, Li ChongRyul i Panmunjom.
23.Det er personalet ved ambassaden, som har oppholdt seg i Syrias hovedstad Damaskus mens ambassaden har vært stengt, som selv har vurdert situasjonen i Beirut og funnet den sikker nok til å gjenåpne den norske representasjonen i byen, sier pressetalsmann i utenriksdepartementet, Per Paust.
24.Men vi fikk klar beskjed om at vi ikke ville få tillatelse til å gjenåpne fabrikken, sa han.
25.Problemet er at Nationaltheatret ikke har nok penger til å gjenåpne hovedscenen.
26.Vi har såvidt drøftet planer for å gjenåpne den gamle utforolympiabakken nordøst for Fjellhvil Hotel, avslører Kvammen.
27.Delvis som en følge av det voksende økonomiske samarbeide, er de to land blitt enige om at Sovjet skal få gjenåpne sitt konsulat i Shanghai.
28.Den lanvarige uvirksomhet ved et høyt antall kullfelter vil gjøre det vanskelig å gjenåpne mange av grubene, fordi det nødvendige vedlikehold er forsømt.
29.Det betyr at vi fortsatt mangler 34 pleiere for å kunne gjenåpne sykehusets tre poster og ta imot 66 pasienter, slik det var tidligere.
30.Det er for sent av Oslo bystyre å bevilge åtte millioner for å gjenåpne Krohgstøtten sykehus bare fire dager før nedleggelsen skulle være et faktum, sier overlege Viggo Hansteen.
Similar words

 
 

gjenåpne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjenåpnegjenåpnendegjenåpnet
Indikative
1. Present
jeggjenåpner
dugjenåpner
hangjenåpner
vigjenåpner
deregjenåpner
degjenåpner
8. Perfect
jeghar gjenåpnet
duhar gjenåpnet
hanhar gjenåpnet
vihar gjenåpnet
derehar gjenåpnet
dehar gjenåpnet
2. Imperfect
jeggjenåpnet
dugjenåpnet
hangjenåpnet
vigjenåpnet
deregjenåpnet
degjenåpnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjenåpnet
duhadde gjenåpnet
hanhadde gjenåpnet
vihadde gjenåpnet
derehadde gjenåpnet
dehadde gjenåpnet
4a. Future
jegvil/skal gjenåpne
duvil/skal gjenåpne
hanvil/skal gjenåpne
vivil/skal gjenåpne
derevil/skal gjenåpne
devil/skal gjenåpne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjenåpnet
duvil/skal ha gjenåpnet
hanvil/skal ha gjenåpnet
vivil/skal ha gjenåpnet
derevil/skal ha gjenåpnet
devil/skal ha gjenåpnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjenåpne
duville/skulle gjenåpne
hanville/skulle gjenåpne
viville/skulle gjenåpne
dereville/skulle gjenåpne
deville/skulle gjenåpne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjenåpnet
duville/skulle ha gjenåpnet
hanville/skulle ha gjenåpnet
viville/skulle ha gjenåpnet
dereville/skulle ha gjenåpnet
deville/skulle ha gjenåpnet
Imperative
Affirmative
dugjenåpn
viLa oss gjenåpne
deregjenåpn
Negative
duikke gjenåpn! (gjenåpn ikke)
dereikke gjenåpn! (gjenåpn ikke)
Your last searches