Norwegian-Italian translation of gjengi

Translation of the word gjengi from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjengi in Italian

gjengi
eksemplarverb riprodurre
  oppførendeverb interpretare, eseguire
Synonyms for gjengi
Derived terms of gjengi
More examples
1.Hvilken som helst korporal som blir bedt om å uttale seg om såkalte" mulige ubåter" vil være meget omhyggelig med ikke å gjengi påstander som det ikke fins faktiske bevis for.
2.Jeg vil gjengi evangeliet slik det virker i verden idag, sier maleren Victor Sparre.
3.Jeg vil gjengi evangeliet slik det virker i verden idag.
4.Alle nyhetsmedier i landet fikk begrenset sin politiske reportasje og kommentarvirksomhet til å gjengi innholdet i offisielle kunngjøringer.
5.Arne Bendik Sjur blir aldri lei av å studere og gjengi det menneskelige ansikt.
6.Avstanden mellom presse og politikere er større, og det er på en måte lettere å gjengi personligheter som man ikke kjenner for godt.
7.Barn hører ikke alltid lyd på samme måte som de voksne, men kan ofte oppdage og gjengi en langt mer nøyaktig vokal efterligning av lyden.
8.Bestemmelsene er for omfattende til at vi her kan gjengi dem i sin helhet, men vesentlig nytt ved dem er at det nå tillates oppbevart inntil 22 kilo gass ombord, forutsatt at alle krav med hensyn til installasjon av anlegget er fulgt.
9.Champions kamp mot sykdommen lar seg ikke så lett dramatisere på filmlerret, fordi pasientens hovedkonflikt mellom depresjon og håp er en indre kamp, vanskelig å gjengi.
10.Dansernes navn lar seg ikke gjengi - rollene var dobbeltbesatt.
11.De kan gjengi setninger som de hører, eller lyder fra" døde" ting, som bilhorn, telefonen eller vann som skvalper i en bøtte.
12.De lyse fasadene er laget av hvit sjokolade, og det er bl.a. tatt i bruk spesielle former for konditorfarver for å gjengi Chagalls to store veggmalerier som dominerer den nye Metropolitanfasaden gjennom de høye glassvinduene.
13.Deler av hans personlige brev til CIAsjefen William Casey lar seg ikke gjengi på trykk.
14.Den opprinnelige siktelsen på bedrageri for over 30 millioner kroner har avisene rettmessig kunnet gjengi, men noen aviser hjar gått til dels langt ut over denne første tiltalen med å bringe rykter og formodninger, sier Bratholm.
15.Den regjeringsvennlige presse fortier Treholtsaken, mens de moderate konservative avisene nøyer seg med å gjengi pressemeldinger fra Oslo uten videre spekulasjoner.
16.Deres rapport om alt svineriet hundehold fører, kan føre, med seg, vil sikkert terge langt flere britiske hundeeiere enn hundeglade norske avislesere, selv om jeg er klar over hvilken risiko jeg løper ved å gjengi fra deres rapport.
17.Det er da også en velkjent erfaring at virkningene av slides er høyst lunefulle når det gjelder å gjengi et kunstverks karakter.
18.Det er som om denne musikken hele tiden kjemper for å komme fri fra taktstrekene, og den er med sin nervøse følsomhet uendelig vanskelig å gjengi.
19.Det er vel ingen tilfeldighet at det er direktør Lars Chr. Berges formulering det behager Aftenposten å gjengi.
20.Det har alltid vært meg en gåte hvordan våre kartografer har maktet å gjengi vårt land på papir.
21.Det var først med de nye tørrplatene med gelatinemulsjon (1883) at man fikk produsert fotografiske plater som klarte å gjengi detaljer i både landskap og himmel samtidig.
22.Det vi forsøker å gjengi gjennom omforming er jo nettopp virkeligheten.
23.Dette gjøres, fremholder han, ved å gjengi et oppkomme av uriktige opplysninger eller usannheter og ved å fastslå at den kommunale tilleggspensjon og ordninger med grått kort vil bortfalle.
24.Dette inntrykket forsterket seg i den avsluttende symfoni, hvor han hverken sparte seg selv eller musikerne når det gjaldt å gjengi verkets intensjoner.
25.Disse har sammen med folk fra Disneyselskapet i Florida reist rundt i de skandinaviske land for å finne bygninger som kan egne seg i en collage, som uten fullstendig modellikhet likevel kan gjengi atmosfæren fra de bygninger det gjelder og deres respektive land.
26.Dreiers bilder viser den samvittighetsfulle betrakter eller iakttager som hadde glede av å gjengi den karakteristiske detalj, ofte med godlynt karakter når det gjelder særlig staffasjefigurene, mens hans naturfølelse innskrenket seg til å omfatte den" siviliserte natur", parker," pene" landskaper.
27.Ellen understreker at hennes mål er å kunne gjengi et menneskes sjeleliv like godt som et karakteristisk utseende.
28.Enda mer avansert er teknikken med laserstråler, som kan trenge frem over lange strekninger, vende tilbake med lydbølgene og gjengi dem fotografisk på et bilde som senere kan omdannes til lyd.
29.Enstemmig protokollkomite bebreider Seip for å ha latt gjengi hemmelig stortingssak i Dagbladet.
30.Erdøss har valgt å gjengi skjebnen til disse unge i sorthvittbilder, og for å få frem kontraster, også i den grå hverdag, har han under fremkallingsprosessen gjort enkelte sekvenser svært kornet med en nesten rastrert virkning.Dermed blir den grå håpløsheten og de mest opprivende scener enda mer understreket.
Similar words

 
 

gjengi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjengigjengiendegjengitt
Indikative
1. Present
jeggjengir
dugjengir
hangjengir
vigjengir
deregjengir
degjengir
8. Perfect
jeghar gjengitt
duhar gjengitt
hanhar gjengitt
vihar gjengitt
derehar gjengitt
dehar gjengitt
2. Imperfect
jeggjengav
dugjengav
hangjengav
vigjengav
deregjengav
degjengav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjengitt
duhadde gjengitt
hanhadde gjengitt
vihadde gjengitt
derehadde gjengitt
dehadde gjengitt
4a. Future
jegvil/skal gjengi
duvil/skal gjengi
hanvil/skal gjengi
vivil/skal gjengi
derevil/skal gjengi
devil/skal gjengi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjengitt
duvil/skal ha gjengitt
hanvil/skal ha gjengitt
vivil/skal ha gjengitt
derevil/skal ha gjengitt
devil/skal ha gjengitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjengi
duville/skulle gjengi
hanville/skulle gjengi
viville/skulle gjengi
dereville/skulle gjengi
deville/skulle gjengi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjengitt
duville/skulle ha gjengitt
hanville/skulle ha gjengitt
viville/skulle ha gjengitt
dereville/skulle ha gjengitt
deville/skulle ha gjengitt
Imperative
Affirmative
dugjengi
viLa oss gjengi
deregjengi
Negative
duikke gjengi! (gjengi ikke)
dereikke gjengi! (gjengi ikke)
Your last searches