Norwegian-Italian translation of gjengjelde

Translation of the word gjengjelde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjengjelde in Italian

gjengjelde
kompensereverb ripagare, contraccambiare
  hilsningverb ricambiare
Synonyms for gjengjelde
More examples
1.Vi regnet med at det var nødvendig å gjengjelde USAs vilje til å møte Sandinistlederne, og vi erkjenner at Duarte er en nøkkelperson i de fortsatte drøftelser, sier en informert mexicansk kilde.
2.De vil vise at de er mange, er sterke, har makt og kan gjengjelde og påføre straff.
3.Den aller viktigste regelen i et vennskap, er at det du krever av din venn, må du også være villig til å gjengjelde.
4.Det andre er evnen til å gjengjelde angrepet, slik at ikke motpartens område går fritt.
5.Det er ikke det minste vanskelig å gjengjelde den respekten - for så vidt både overfor enkeltpersoner og grupper som måtte ha et annet syn på fredsstrategien og gitt uttrykk for det.
6.Det som du selv krever eller forventer av din venn, må du selv være villig til å gjengjelde.
7.Det viktigste moment som taler mot er risikoen for at NATO skal gjengjelde sovjetisk bruk av atomvåpen mot Norge med bruk av atomvåpen mot Sovjet.
8.For selv om man hadde hatt langt færre av dem enn motparten, kunne man ha hatt fullt tilstrekkelig til å avskrekke angrep, og eventuelt gjengjelde angrep.
9.Fra norsk side vil man nok også prøve å gjengjelde den gjestfrihet og oppmerksomhet som ble vist forsvarssjef Sven Hauge under hans besøk i Kina.
10.Gjeldende retningslinjer for forsvaret av USA forutsetter at man er i stand til å" overleve" et hvilket som helst angrep med tilstrekkelige mange kjernefysiske våpen til å gjengjelde et sovjetisk førsteangrep.
11.I de siste årene har den israelske hær alltid ødelagt hjemmene til terrorister for å gjengjelde palestinske angrep på israelske sivile mål.
12.I forbindelse med spørsmål om NATOs avhengighet av atomvåpen minnet Sjaastad om at NATOs strategi frem til 1967 gikk ut på å gjengjelde ethvert angrep med atomvåpen.
13.Og skulle ikke denne antagelse slå til, er overtredelsen denne gang så eklatant, og den formodede skade som Treholt har voldt, så omfattende, at Norge bør gjengjelde ved å utvise flere.
14.Opplysningene om at smuglerne hadde truet med å gjengjelde utleveringer med drap, kom fra pressen.
15.SovjetUnionens flåte er nå utrustet med atomraketter som gjør den i stand til å gjengjelde ethvert amerikansk angrep i krig, sier Gorsjkov i intervjuet, som ble offentliggjort søndag.
16.Særlig illevarslende er meldingene om at hæren på Sri Lanka har gjort det til en utbredt praksis å gjengjelde terroristaksjoner fra tamilsk side med omfattende represalier mot den tamilske sivilbefolkningen.
17.Til gjengjelde har vi med mye informasjon om barns samvær med foreldre, fritidsaktiviteter, barnetilsyn og om boforhold, opplyser Hansen.
18.Truselen om å gjengjelde et angrep med atomvåpen ville være umoralsk dersom den sees isolert fra sitt formål og sin virkning.
19.Zhao skal med dette gjengjelde daværende statsminister Odvar Nordlis Kinabesøk for fire år siden.
20.Vi er fredelige mennesker som ikke tyr til voldsbruk for å gjengjelde overgrep vi utsettes for, understreker Yousuf.
21.Bruken av kjemiske våpen er forbudt i henhold til Geneveprotokollen av 1925, men flere av statene som har undertegnet den, deriblant USA, SovjetUnionen og Storbritannia, har forbeholdt seg retten til å gjengjelde et angrep med kjemiske våpen.
22.Det medfører ingen fare, for vi har på forhånd mer enn nok til å gjengjelde ethvert angrep, selv om Sovjet skulle fortsette å ruste opp.
23.For da han sa at han ikke ville forplikte seg til ikke å gjengjelde, kunne han ikke vite hva han gjorde mot syv familier, sa Peggy Say.
24.Fru Gandhi ble drept av sikher som ville gjengjelde militæraksjonen hun hadde beordret noen måneder tidligere mot det gyldne tempel i Amritsar, deres fremste helligdom.
25.Ikke så mange får anledning til å gjengjelde sin takknemlighet.
26.Iran har sagt at landet vil overholde denne fristen, men at det vil gjengjelde eventuelle irakske angrep med full styrke.
27.Iran kommer til å gjengjelde alle irakske angrep mot sivile mål i Iran, heter det i et militærkommunike fra myndighetene i Teheran.
28.Men var Lomanov beskjeden, så var til gjengjelde tomålsscoreren fra Stabekkoppgjøret, Nikolaj Afanansenko, med i bildet.
29.Nemlig Sovjet skulle la være å gjengjelde de første to utvisningene, mot at de tre andre diplomatene reiste fra Storbritannia i all stillhet.
30.Og da - når Roman til sist skal gjengjelde - går det opp for ham at våpenet han retter mot den klynkende, tidligere plageånden, det er til ingen nytte.
Similar words

 
 

gjengjelde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjengjeldegjengjeldendegjengjeldt
Indikative
1. Present
jeggjengjelder
dugjengjelder
hangjengjelder
vigjengjelder
deregjengjelder
degjengjelder
8. Perfect
jeghar gjengjeldt
duhar gjengjeldt
hanhar gjengjeldt
vihar gjengjeldt
derehar gjengjeldt
dehar gjengjeldt
2. Imperfect
jeggjengjeldte
dugjengjeldte
hangjengjeldte
vigjengjeldte
deregjengjeldte
degjengjeldte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjengjeldt
duhadde gjengjeldt
hanhadde gjengjeldt
vihadde gjengjeldt
derehadde gjengjeldt
dehadde gjengjeldt
4a. Future
jegvil/skal gjengjelde
duvil/skal gjengjelde
hanvil/skal gjengjelde
vivil/skal gjengjelde
derevil/skal gjengjelde
devil/skal gjengjelde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjengjeldt
duvil/skal ha gjengjeldt
hanvil/skal ha gjengjeldt
vivil/skal ha gjengjeldt
derevil/skal ha gjengjeldt
devil/skal ha gjengjeldt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjengjelde
duville/skulle gjengjelde
hanville/skulle gjengjelde
viville/skulle gjengjelde
dereville/skulle gjengjelde
deville/skulle gjengjelde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjengjeldt
duville/skulle ha gjengjeldt
hanville/skulle ha gjengjeldt
viville/skulle ha gjengjeldt
dereville/skulle ha gjengjeldt
deville/skulle ha gjengjeldt
Imperative
Affirmative
dugjengjeld
viLa oss gjengjelde
deregjengjeld
Negative
duikke gjengjeld! (gjengjeld ikke)
dereikke gjengjeld! (gjengjeld ikke)
Your last searches