Norwegian-Italian translation of gjennomgå

Translation of the word gjennomgå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomgå in Italian

gjennomgå
terapiverb essere sottoposto a
Synonyms for gjennomgå
Derived terms of gjennomgå
More examples
1.Jeg finner det meget beklagelig at de beste idrettsutøvere i ØstTyskland nå ikke blir spart for det som våre beste utøvere måtte gjennomgå efter boikotten i 1980.
2.Vesterålen" som idag heter" Ralen" og ligger i opplag i Bergen, selges av Northern Shipping i Oslo og vil om kort tid komme til Østlandet for å gjennomgå en ansiktsløftning.
3.Alle som arbeider ombord i redningsskøytene, skal nå gjennomgå en ukes redningskursus som omfatter generell redningstjeneste, førstehjelp og praktiske øvelser.
4.Denne episoden fører likevel til at jeg nå vil gjennomgå alle våre rutiner for oppbevaring og bruk av kjemiske stoffer.
5.Dere var jo annet par på banen i underholdningsavdelingens direktesendinger, og den foregående kombinasjonen fikk jo gjennomgå både her og der - skremte ikke det ?
6.Det er klart at det som er skjedd ikke burde ha skjedd, og vi har nedsatt en arbeidsgruppe på tre personer som skal gjennomgå alle varslings og sikringsrutiner i arresten.
7.Det er vanlig at vi ved spørsmål om innsyn i journaler ber pasienten komme hit og gjennomgå journalen sammen med en lege.
8.Et tegn på at vår industristruktur er i ferd med å gjennomgå en positiv tilpasningsperiode, er svenske bedrifters satsing på forskning og produktutvikling.
9.Fenriken spurte meg om det var tillatt å la soldatene gjennomgå en slik øvelse.
10.Først kom jeg til et sted i Uzbekistan for å gjennomgå såkalt grunnutdannelse.
11.Hele denne kulturelt svært viktige statsinstitusjonen må gjennomgå en omfattende operasjon.
12.Hovedoppgaven ihøst blir å gjennomgå søknadsbunken og finne frem til aktuelle skoler.
13.I en tid med ekstra høye årskull bør man vurdere å la et visst antall vernepliktige i Hæren gjennomgå en noe kortere førstegangstjeneste - for så å bli overført til Heimevernet.
14.Ingen kan gjennomgå kamper som dem i Normandie uten å bli merket av det.
15.Jeg er klar over at det formelle ansvar er mitt, men jeg fant ingen grunn til å gjennomgå de tall som var ført opp av banken.
16.Jeg ga selv tillatelse til at de kunne få gjennomgå våre arkiver, fortalte handelsminister Haugstvedt.
17.Jeg satt en hel natt og gikk igjennom dokumentene, og jeg kom så frem til avtale med" Tom" om hvordan jeg skulle gjennomgå dokumentene og gjøre bruk av dem.
18.Jeg vil trolig fortelle en annen pasient at dette ikke er vesensforskjellig fra å gjennomgå en åpen hjerteoperasjon.
19.Man er nødt til å gjennomgå dagens rutiner og se hvordan disse kan forbedres for å spare tid og arbeide.
20.Men du verden som han måtte gjennomgå !
21.Men prisen forplikter også norske myndigheter til å gjennomgå sin politikk overfor SydAfrika på nytt.
22.På bakgrunn av de siste dagers begivenheter har vi besluttet at de første som skal gjennomgå dette lederkurset er NFFs styre, sa Hansen.
23.Rundskrivet fra Statens utlendingskontor har en meget midlertidig karakter, og jeg synes det er naturlig at disse spørsmålene drøftes i den arbeidsgruppe som på initiativ fra justisministeren er nedsatt for å gjennomgå det nåværende regelverk i innvandringsstoppen.
24.Staten kan gjennomgå kommunenes planer for å kontrollere at tilbudet er godt nok.
25.Stortinget har i vår slått fast at førstegangstjenestens varighet ikke bør reduseres og samtidig bedt Forsvarsdepartementet vurdere muligheten for ekstrainntak av mannskaper, samt å la et antall vernepliktige gjennomgå en noe kortere førstegangstjeneste, for senere overføring til Heimevernet.
26.Vedkommende må gjennomgå en" teknisk" opplæring i kommunikasjon.
27.Vi behøver vel ikke gjennomgå alle sakene, sa han.
28.Vi har bedt administrasjonen om å gjennomgå den ekstrahjelp barnehavene idag har for å se om det er mulig å overflytte noen av stillingene til grupper som kan ha større behov, sier Fossum Tønnessen.
29.Vi har sett det som en hovedoppgave å gjennomgå lovverket og påpeke hvilke lovendringer som bør foretas for å muliggjøre en overføring.
30.Vi har valgt 5. mai som åpningsdato fordi denne dagen markerte slutten på den tortur og undertrykking danskene måtte gjennomgå under den andre verdenskrig, sa overlege Inge Kemp Genefke under innvielsen.
Similar words

 
 

gjennomgå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjennomgågjennomgåendegjennomgått
Indikative
1. Present
jeggjennomgår
dugjennomgår
hangjennomgår
vigjennomgår
deregjennomgår
degjennomgår
8. Perfect
jeghar gjennomgått
duhar gjennomgått
hanhar gjennomgått
vihar gjennomgått
derehar gjennomgått
dehar gjennomgått
2. Imperfect
jeggjennomgikk
dugjennomgikk
hangjennomgikk
vigjennomgikk
deregjennomgikk
degjennomgikk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjennomgått
duhadde gjennomgått
hanhadde gjennomgått
vihadde gjennomgått
derehadde gjennomgått
dehadde gjennomgått
4a. Future
jegvil/skal gjennomgå
duvil/skal gjennomgå
hanvil/skal gjennomgå
vivil/skal gjennomgå
derevil/skal gjennomgå
devil/skal gjennomgå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjennomgått
duvil/skal ha gjennomgått
hanvil/skal ha gjennomgått
vivil/skal ha gjennomgått
derevil/skal ha gjennomgått
devil/skal ha gjennomgått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjennomgå
duville/skulle gjennomgå
hanville/skulle gjennomgå
viville/skulle gjennomgå
dereville/skulle gjennomgå
deville/skulle gjennomgå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjennomgått
duville/skulle ha gjennomgått
hanville/skulle ha gjennomgått
viville/skulle ha gjennomgått
dereville/skulle ha gjennomgått
deville/skulle ha gjennomgått
Imperative
Affirmative
dugjennomgå
viLa oss gjennomgå
deregjennomgå
Negative
duikke gjennomgå! (gjennomgå ikke)
dereikke gjennomgå! (gjennomgå ikke)
Your last searches