Norwegian-Italian translation of gjennomtrenge

Translation of the word gjennomtrenge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomtrenge in Italian

gjennomtrenge
lukteverb pervadere, diffondersi in
Synonyms for gjennomtrenge
Derived terms of gjennomtrenge
Anagrams of gjennomtrenge
More examples
1.Det blir et symbol på viljen til å gjennomtrenge mørket, tankens lue mot et ugjennomtrengelig, ubegrenset kosmos.
2.Velutdannede nordmenn har på denne måten vist oss at de ikke er istand til å innta et kritisk og objektivt syn på seg selv og den rasisme de tillater å gjennomtrenge sitt samfunn, heter det blant annet i en melding fra FAF.
3.Jeg reagerer sterkt mot at grunntrekk ved det sovjetiske samfunnssystem skal gjennomtrenge en vestlig organisasjon, sier Ashkenazy, som forlot Sovjet for et liv som fri kunstner i vest for over 20 år siden.
4.Til tross for fordommer, tabuer og mangel på ressuerser er en ny bevissthet om kvinners situasjon i ferd med å gjennomtrenge kontinentet, hevder den chilenske journalisten Adriana Santa Cruz.
5.Til tross for fordommer, tabuer og mangel på ressurser er kvinnebevegelsene og en ny bevissthet om kvinners situasjon i ferd med å gjennomtrenge hele kontinentet.
Similar words

 
 

gjennomtrenge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjennomtrengegjennomtrengendegjennomtrengt
Indikative
1. Present
jeggjennomtrenger
dugjennomtrenger
hangjennomtrenger
vigjennomtrenger
deregjennomtrenger
degjennomtrenger
8. Perfect
jeghar gjennomtrengt
duhar gjennomtrengt
hanhar gjennomtrengt
vihar gjennomtrengt
derehar gjennomtrengt
dehar gjennomtrengt
2. Imperfect
jeggjennomtrengte
dugjennomtrengte
hangjennomtrengte
vigjennomtrengte
deregjennomtrengte
degjennomtrengte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjennomtrengt
duhadde gjennomtrengt
hanhadde gjennomtrengt
vihadde gjennomtrengt
derehadde gjennomtrengt
dehadde gjennomtrengt
4a. Future
jegvil/skal gjennomtrenge
duvil/skal gjennomtrenge
hanvil/skal gjennomtrenge
vivil/skal gjennomtrenge
derevil/skal gjennomtrenge
devil/skal gjennomtrenge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjennomtrengt
duvil/skal ha gjennomtrengt
hanvil/skal ha gjennomtrengt
vivil/skal ha gjennomtrengt
derevil/skal ha gjennomtrengt
devil/skal ha gjennomtrengt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjennomtrenge
duville/skulle gjennomtrenge
hanville/skulle gjennomtrenge
viville/skulle gjennomtrenge
dereville/skulle gjennomtrenge
deville/skulle gjennomtrenge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjennomtrengt
duville/skulle ha gjennomtrengt
hanville/skulle ha gjennomtrengt
viville/skulle ha gjennomtrengt
dereville/skulle ha gjennomtrengt
deville/skulle ha gjennomtrengt
Imperative
Affirmative
dugjennomtreng
viLa oss gjennomtrenge
deregjennomtreng
Negative
duikke gjennomtreng! (gjennomtreng ikke)
dereikke gjennomtreng! (gjennomtreng ikke)
Your last searches