Norwegian-Italian translation of gjennomtrengende

Translation of the word gjennomtrengende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomtrengende in Italian

gjennomtrengende
lukteadjective penetrante
  blikkadjective penetrante
  væradjective tagliente, pungente, penetrante
  lydadjective acuto, stridulo, penetrante
Synonyms for gjennomtrengende
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, bommene er ikke det verste, men en ilter klokke som kimer gjennomtrengende hver gang bommen går opp og ned.
2.Blikket for det særegne er stadig skarpt og gjennomtrengende, men ikke ukjærlig.
3.De intonerte en sang, men den ble avbrutt av et gjennomtrengende skrik.
4.Det er interessant å se at Kafka - maktens offer og gjennomtrengende analysator - selv blir maktutøver i sitt forhold til Felice.
5.Det voksende samfunnsbyråkrati med dataregistrering og økende kontroll av enkeltmennesket, gjør at pressens søkelys bør bli enda mer gjennomtrengende.
6.Folkene fant henne omgitt av et helt ubeskrivelig rot og i en gjennomtrengende stank av ekskrementer, blant annet fra en hund og seksåtte katter.
7.Hans budskap var gjennomtrengende og nytt, og han gjorde det levende i direkte kontakt med mennesker han møtte - uansett stand og stilling, nasjonalitet og religion.
8.Jeg kan ikke huske når jeg sist hørte en melodi så gjennomtrengende desperat og fristende magisk som" Gonna get close to you".
9.Koll lo igjen, sin gjennomtrengende, kaklende stakkatolatter, og ristet overbærende på hodet.
10.Med sov i ro i ørene, topplue på hodet, ekstrapute og dyne trukket godt over ørene i sommervarmen - det kunngjøres herved at lyden er gjennomtrengende.
11.Men meldingen retter et gjennomtrengende og kritisk søkelys på det overføringssystem som har gjort norsk dagspresse til en av landets sterkest subsidierte næringer.
12.Stemmen var gjennomtrengende, pregnant og påståelig.
13.Så kan man jo spørre hvorfor det er blitt slik, hvorfor den er blitt så gjennomtrengende, forestillingen om at samfunnet alene bør løse de fleste problemer for oss.
14.Vi hører en gjennomtrengende skurring idet skipssiden skraper mot kaien.
15.Vi skjønner nå i mørket hva han mente med alle disse fælslige lydene som plutselig blir mer gjennomtrengende enn alt annet.
16.Allikevel, det er noe gjennomtrengende ved denne nerven.
17.De erfarne stjernekikkere hadde generøst satt opp et 15talls gjennomtrengende kikkerter ; linsekikkerter, speilteleskoper og mange vanlige prismekikkerter.
18.De nærmer seg gitaren i gjennomtrengende kraft, så mørke og demoniske at en tradisjonell versjon av Fanitullen ville virke som den rene gladlåt i forhold.
19.Det er litografier, tegninger og akvareller, overveiende i lite format, men med en gjennomtrengende myndighet i formen.
20.Fiskelukten på dekk er beviset på at arbeidet gir resultater - en gjennomtrengende lukt som også flokker av trofaste havhester, krykjer og polarmåker forlengst har oppdaget.
21.Lanterner og lyskastere på havneområder bader kornsekker og arbeidere i skarpt og gjennomtrengende lys.
22.Men tilbake til Vikateatret og Mahjun ; denne fiolavirtuosen har også en gjennomtrengende stemme som høres klart og tydelig gjennom et tett elektrisk teppe.
23.Overalt i disse rommene hører vi gjennomtrengende stemmesus.
24.Slagene derfra høres gjennomtrengende godt opp på verandaen, og gir statsminsteren et snev av dårlig samvittighet.
25.Tyskerne satte sirener på flyene, og når Stukaene gikk inn i stupet, ga de fra seg et gjennomtrengende hvin.
Your last searches