Norwegian-Italian translation of gli

Translation of the word gli from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gli in Italian

gli
rørelseverb scivolare
Synonyms for gli
Derived terms of gli
Similar words

 
 

More examples
1.Etter skoletid" har også store planer, så Ungdomsåret kommer ikke til å gli upåaktet hen i radioens barne og ungdomsavdeling.
2.Det bedrøvelige er at fritidsbåter kan registreres på to personer, slik at man ved å selge en part i båten, nærmest lar bruksretten gli over til en annen, sier havneformann Amvik på Solvik.
3.Det er alltid fare for at en gående kan gli og miste balansen.
4.Det er riktig, og i Sverige har man gode erfaringer med å hjelpe næringslivet på gli internasjonalt.
5.Har De dårlige erfaringer med nordmenn ? spurte Turi for å få ham på gli.
6.Hvordan får du dette til å gli over i hverandre ?
7.Jeg har vært det, men er nå noe på gli.
8.Jeg merket tidlig at jeg hadde bedre gli enn Zimjatov.
9.Jeg tror bahaiflyktningene kommer til å gli naturlig inn i det norske samfunn, sier Britt Strandlie.
10.La meg si det slik at Høyre er på gli i den forstand at vi er åpne for alle forslag som kan føre til en mer effektiv trafikkavvikling samtidig som de mest belastede boligområdene får en avlastning når det gjelder gjennomkjøring.
11.Nei, jeg er meget fornøyd med de nye kostymene, sier Boris Godunov, mens han lar blikket gli rundt på alle efterligninger i foyeren.
12.Nei, vi må skjerpe oss mot finnene og få samspillet til å gli bedre, sa Ulla Kneppen, som stort sett var fornøyd med sin egen innsats i jubileumskampen.
13.Nyttige og konstruktive forslag til skjerpet medlemslandskontroll over det omstridte UNESCOsekretariatet - men som må underbygges med konkrete oppfølgingstiltak for at det ikke skal gli ut i sanden.
14.Siden det er min mann som har skrevet manus til den nye filmen, må jeg jo gjøre mitt for å hjelpe Olsenbanden litt på gli igjen.
15.Ut fra stående lå jeg litt bak vesttyskeren, men jeg var klar over at han hadde bedre gli enn meg, samtidig som jeg hadde bedre feste.
16.Vi vil trolig få en indisk regjering som prøver å holde landet så nøytralt som mulig og ikke gli inn i den sovjetiske leiren, uttalte han.
17.Våre nye modeller viser at vi kan få til en fornuftig fortetning også i vestlige bydeler, hvor vi kan få moderne og hensiktsmessige leiligheter nær sentrum til å gli godt inn i den eldre bebyggelsen rundt.
18.Alt snus, sånn at tortillaen blir liggende på tallerkenen, for så å gli tilbake i pannen og bli stekt på den andre siden.
19.Arbeiderpartiets opptreden i den senere tid gjør det tvertimot nærliggende å spørre om partiet igjen er på gli i sikkerhetspolitikken - ja, om man i det hele kan stole på Arbeiderpartiet i disse spørsmål.
20.Atter andre håper at situasjonen vil gli over igjen til det" normale".
21.Av denne navnerekken ser vi hvordan benevnelsen på Haugebonden i folketroen kunne gli over på en liten kall, enten han nå nevntes som Tomtegubben, Tomten eller Tuftkallen, som både den ene og den andre på gården bedyret å ha sett i fjøs og i stall.
22.Avhengig av størrelsen på produksjonen, kan Statoils andel gli opp i 80 prosent.
23.Avkommet er virkelig kommet på gli, og beretter i rivende tempo.
24.BSK har i enkelte kamper fått spillet til å gli, men BSK er for ujevnt besatt til å spille for fullt (og også brukbart) i to omganger.
25.Bare en håndfull svømmere har latt seg gli ut i vannet denne høstkalde, rå formiddagstimen med duskregn i luften.
26.Bare lar fingrene gli gjennom den bløte pelsen, nyter stillheten, mens jeg ser ut av vinduet - det store prektige vinduet som dekker hele den østvendte kortveggen her oppe i mitt tårnværelse.
27.Bekymringen i NATO faller i tid sammen med en voksende uro blant spanske NATOmotstandere, som frykter at Gonzalez er så sterkt på gli at han vil forsøke å manøvrere landet inn i det militære NATOsamarbeidet.
28.Bussene hadde parkert efter hverandre i en bakke, og bussjåførene og elevene var efter hva Aftenposten forstår i ferd med å laste av skiene fra bussen da en av bussene begynte å gli.
29.Bærum fikk spillet til å gli, og de fikk bra bredde på spillet.
30.Da vi kom dit, så jeg at han, idet han trodde seg ubemerket, lot hånden gli ned i brystlommen for å ta noe ut derfra.
Your last searches
gli