Norwegian-Italian translation of godartet

Translation of the word godartet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godartet in Italian

godartet
medisinadjective benigno
Similar words

 
 

More examples
1.I utgangspunktet betraktet vi demonstrasjonen som lovlig og godartet.
2.I ØstAsia hvor mange av våre fremmedarbeiderpasienter kommer fra, er det en relativt godartet malaria.
3.Den 33årige småbarnsmoren Nicole Berneron ble 30. oktober lagt inn på Jean Bernardsykehuset i Poitiers i VestFrankrike for å få fjernet en godartet kul i spyttkjertlene.
4.Det er to eksempler - det ene dramatisk og tragisk, det andre mer godartet - på noe som kalles for massehysteri.
5.En undersøkelse fra Danmark og Sverige viser at ca. 25 prosent av MStilfellene ikke fører til særlig grad av invaliditet, ca. 40 prosent har efter 20 år hatt et svært godartet forløp av sykdommen, mens ca. 25 prosent av pasientgruppen måtte benytte seg av rullestol.
6.Granerud sier politiet hadde ganske god kontakt med demonstrantene i leiren, og regnet denne gang egentlig med at aksjonen skulle ta en godartet og lovlig form.
7.Hepatitt B er som regel godartet, men kan i mer sjeldne tilfeller utvikle seg til en kronisk lidelse.
8.Tenk hvilken enorm fordel det vil være å spare pasienten for inngrep i hjernen, bare for å få svar på om en svulst er vond eller godartet.
9.Det ble også funnet avskygninger i høyre bryst, som man mente var av godartet karakter.
10.Det er en sykdom - en godartet svulst - som er beskrevet av dr.med. Ole Didrik Lærum ved Haukeland sykehus i Bergen.
11.Det kan godt dreie seg om en liten vorte eller en godartet vekst, kommenterte leger som ikke deltar i behandlingen.
12.En mindre, godartet polypp nederst i tykktarmen skulle fjernes.
13.Ingen skal frata Nyerere at han har vært de gode hensikters mann, og at han personlig har fremstått som en godartet enehersker på et kontinent hvor blodig despoti formørker tilværelsen for millioner av mennesker.
14.Og siden humor når den er godartet, og det er den her, tilsvarer sjelens solskinn, ble det en hyggelig halvtime foran radioen til kjempende hornmusikk og syttende maistemning.
Your last searches