Norwegian-Italian translation of godta

Translation of the word godta from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godta in Italian

godta
rettsvitenskapverb accogliere
  akseptereverb accettare, capire, riconoscere
Synonyms for godta
Derived terms of godta
More examples
1.Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta".
2.Men dette er like mye en bok om tenåringenes foreldre, de som gradvis skal gi fra seg sitt ansvar og måtte godta at deres verden efterhvert overtas av de yngre.
3.Når bilorganisasjonene tidligere har kunnet godta bompenger for E18 gjennom Oslo, har det vært en klar forutsetning at det skal være en" brukeravgift", en bompengeavgift som tar til når anlegget er ferdigstillet og som opphører den dagen anlegget er nedbetalt.
4.Slaget" om Fornebu er på ingen måte over, men mange av motstanderne må bite i gresset og godta utbygging.
5.Så lenge NSB ønsker å delta i ordningen med Interrail Senior, må vi godta de internasjonale vedtak som fattes," skriver Statsbanene.
6.Vår sivilisasjon skulle ikke godta vold !
7.World Showcase" er virkelig blitt en scene for seriøse opplevelser, midt i alt det vi bare må gjenkjenne og godta som udiskutable trekk ved vår egen banale medie - virkelighet.
8.(AP) Den amerikanske utenriksminister George Shultz betegner som positiv en melding om at sandinistregimet i Nicaragua vil godta et fredsforslag fra Contadoragruppen.
9.Ahmadiyene respekterer alle muslimer, det er de andre som ikke vil godta at vi kaller oss muslimer.
10.Da må vi begynne på null, og vi vil bare godta en ordning som setter et tak på de tyske bidrag, sa han.
11.De tror chansen for løslatelse er 5050, men ingen av dem vil godta hvilke betingelser som helst for å bli løslatt, uttalte han.
12.Den må godta flere kompromisser.
13.Denne problemstilling kan vi ikke godta, svarer brannsynets leder Øyvind Fjellheim.
14.Dersom Kirken bruker trusler eller gjennomfører oppsigelser for å få folk til å lukke sin munn i livssynspørsmål, vil Landsorganisasjonens juridiske kontor øyeblikkelig ta saken opp dersom en fagforening henvender seg til oss, sier Nandrup Dahl, som imidlertid understreker at Hognestad nok må finne seg i kritikk og bli satt på plass, eventuelt godta en arbeidssituasjon han ikke liker.
15.Det arbeides med å få klarhet i om Staten kan godta et totakstsystem.
16.Det er bemerkelsesverdig at unge sydafrikanere fremdeles vil godta folk som meg som sine ledere, uttalte biskop Desmond Tutu på en pressekonferanse umiddelbart efter sin ankomst til Oslo igår.
17.Det er blitt lettere for meg å godta at vi er forskjellige, samtidig som jeg er blitt meg mere bevisst at hver enkelt av oss er unik, sier hun.
18.Det er et helt rimelig krav Landsorganisasjonen og andre arbeidsorganisasjoner stiller, når de forlanger effektive tiltak mot arbeidsledigheten som forutsetning for å godta et moderat inntektsoppgjør, sa stortingsrepresentant Gunnar Berge (a), i Elverum igår.
19.Det er et helt rimelig krav Landsorganisasjonen og andre arbeidstagerorganisasjoner stiller, når de forlanger effektive tiltak mot arbeidsledigheten som forutsetning for å godta et moderat inntektsoppgjør, sa stortingsrepresentant Gunnar Berge (a) i Elverum igår.
20.Det er forståelig at demonstrantene ikke vil godta bøtene, sier Stig Horsberg, lederen for Natur og Ungdom til Aftenposten.
21.Det er helt opplagt at vi ikke kan godta denne dommen.
22.Det er ikke mulig å godta at det var NATOs begynnelse til utplassering av raketter som var den legitime grunn til et brudd for SovjetUnionen, som under hele forhandlingsprosessen selv hadde fortsatt utplasseringen av sine SS 20raketter, sa tidligere statssekretær Johan Jørgen Holst i et foredrag på" Leangkollenseminaret" igår, som var arrangert av Den norske Atlanterhavskomite.
23.Det er ingen grunn til å tro at de ikke vil godta de nye avtalene, sa han.
24.Det går ikke an for en biskop i statskirken å godta at en menighet skal avvise en sogneprest som er utnevnt i statsråd, sier Nergård.
25.Det var nok lettere for meg å godta at jeg ikke var kvalifisert for OL enn for endel andre.
26.Du får godta nestformannsvervet denne gang, sier den nyvalgte formann i politiforbundet Arnold Nilsen (til høyre) til sin motkandidat Jon Kvikne.
27.En interkommunal arbeidsgruppe har drøftet persontrafikken og er villig til å godta NSBs forslag.
28.Er det mulig å få til en dialog, vil vi også kunne godta andre rimelige løsninger.
29.Forslaget representerer en klar politisk nedprioritering av offentlig rettshjelp som ikke er begrunnet i faglige argumenter, sier Arbiederpartiet, som heller ikke kan godta Justisdepartementets opplysninger om at ordningen med fri rettshjelp er blitt vesentlig dyrere enn man forutsatte da loven om fri rettshjelp ble vedtatt i 1980.
30.Gjett om jeg godta meg.
Similar words

 
 

godta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) godtagodtaendegodtatt
Indikative
1. Present
jeggodtar
dugodtar
hangodtar
vigodtar
deregodtar
degodtar
8. Perfect
jeghar godtatt
duhar godtatt
hanhar godtatt
vihar godtatt
derehar godtatt
dehar godtatt
2. Imperfect
jeggodtok
dugodtok
hangodtok
vigodtok
deregodtok
degodtok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde godtatt
duhadde godtatt
hanhadde godtatt
vihadde godtatt
derehadde godtatt
dehadde godtatt
4a. Future
jegvil/skal godta
duvil/skal godta
hanvil/skal godta
vivil/skal godta
derevil/skal godta
devil/skal godta
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha godtatt
duvil/skal ha godtatt
hanvil/skal ha godtatt
vivil/skal ha godtatt
derevil/skal ha godtatt
devil/skal ha godtatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle godta
duville/skulle godta
hanville/skulle godta
viville/skulle godta
dereville/skulle godta
deville/skulle godta
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha godtatt
duville/skulle ha godtatt
hanville/skulle ha godtatt
viville/skulle ha godtatt
dereville/skulle ha godtatt
deville/skulle ha godtatt
Imperative
Affirmative
dugodta
viLa oss godta
deregodta
Negative
duikke godta! (godta ikke)
dereikke godta! (godta ikke)
Your last searches