Norwegian-Italian translation of godtroende

Translation of the word godtroende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godtroende in Italian

godtroende
generelladjective non sospettoso, senza diffidenza, fiducioso
  lett å lureadjective credulone, semplicione
Synonyms for godtroende
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg skulle gjerne sett at den godtroende overlege på Reitgjerdet kunne møte noen av ofrene til KBGs psykiatriske ekspertise.
2.Er vi for godtroende i forhold til mulighetene for spionasje i norske bedrifter ?
3.Både kidnapping, utroskap, skandaler og intriger er ingredienser i denne serien, som har et usedvanlig farverikt personregister, anført av den nevrotiske og godtroende Jessica Tate.
4.Den godtroende ektemann som blir satt horn på.
5.Det nytter ikke å være godtroende, det kan bringe dem opp i delikate situasjoner.
6.En godtroende pasient på Buskerud sentralsykehus er blitt svindlet for 15 000 kroner av en mann som utga seg for å være lege.
7.Godtroende som de er, blir de narret ut i ødemarken av ondsinnede mennesker, men selv der klarer bandet å finne den kilometerlange skjøteledningen som skal til for å gjennomføre konserten.
8.Hvis norske myndigheter også ville informere opinionen mer åpent, og ikke bare forbeholde den annen part å kjenne til svakhetene på norsk side, ville også mange nordmenns naivitet og godtroende forestillingsverden ta en brå slutt.
9.Man er for godtroende.
10.Man må være temmelig godtroende for ikke å oppdage at det ligger andre realiteter bak enn det Hans Olav Tungesvik vil bagatellisere det til.
11.Men ta gjerne de store som kynisk går inn for å unndra seg skatt og får malt millionærvillaen i åsen De vet, av godtroende arbeidere skattefritt !
12.Mest godtroende synes imidlertid venstrefløyens guru i slutten av 70årene, den stadig arbeidsløse ambassadør Jens Evensen, norsk politikks svar på Carl Jularbo, å ha vært.
13.Noe godtroende synes Dagbladet å være i sin kommentar til avsløringen av Treholt.
14.Når jeg har forsøkt på en seriøs og dokumentarisk måte å trenge bak fernissen til alle påstander om misbruk av psykiatrien i Sovjet, bør vitenskapsmannen Vogt kunne spare seg for betegnelser som" godtroende" og" gi seg den møye" fordi mitt syn ikke sammenfaller med hans.
15.Og min stakkars godtroende Halvard han lot seg bedåre.
16.På havnekontoret i Bærum hersker det bred oppfatning om at man lenge har vært for godtroende overfor leietagerne ved de kommunale båthavnene.
17.Stalin lurte den godtroende og dødssyke president Roosevelt og den avmektige og trette statsminister Churchill.
18.Vi kunne jo prøve med sprøyt, tull og nytteløst, foreslår Mehl og forteller at Forbrukerrådet har nektet disse firmaene å avertere slike" myggalarmer" til godtroende og myggplagede nordmenn.
19.Vi var et naivt, godtroende fredsfolk, og vårt land ble et lett bytte for overfallsmennene i 1940.
20.Tito pleide å bebreide oss at vi var altfor godtroende når det gjeldet truselen fra Sovjet.
21.Da den godtroende vakten åpnet, slo de andre til.
22.Den godtroende Winnie går i fellen.
23.Det store godtroende dyret synker sammen.
24.Det var først efter Khrustsjovs forsiktige avsløringer i 1956 de godtroende begynte å oppgi sine illusjoner.
25.Det var først efter Krustsjovs forsiktige avsløringer i 1956 de godtroende begynte å oppgi sine illusjoner.
26.Eller var hun tvertimot en godtroende, kjærlighetslysten kvinne som rotet seg bort i den ene affære efter den andre, også på spionasjens område ?
27.En del av svaret ligger nok i at man ser på landets ca. 800 000 pensjonister / uførhetstrygdede m.m. som en ensartet gruppe, som vil være lett å lede og godtroende nok til å stemme på partiet.
28.For er det noe vi godtroende provinsboere er svake for - så er det utlendinger som beskjeftiger seg med oss !
29.For slike godtroende fjols er det tommelen ned.
30.Mange godtroende nordmenn blir lurt når de kjøper smykker i fremmede land.
Your last searches