Norwegian-Italian translation of gravhaug

Translation of the word gravhaug from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gravhaug in Italian

gravhaug
arkeologi noun tumulo [m]
Synonyms for gravhaug
Similar words

 
 

More examples
1.Men med tanke på at eiendommene også har en gravhaug av historisk verdi, er det ytterligere grunn til å understreke behovet for en bevaring, sier nestformannen i Tåsen Vel, Peter A. Schreiner.
2.Nei, man måtte sannelig ikke mishage Haugebonden, ættens stamfar, som fra sin gravhaug voktet over gårdens trivsel.
3.Stedet hvor de boret lå vel halvannen km øst for en stor gravhaug som keiser Quin Shihuang hadde latt reise i årene frem til sin død i år 210 f. Kr. som mausoleum over sine egne levninger.
4.Tomtegubben var gårdens overvåker, og sørget for dens trivsel, et oppdrag han tok i arv efter Haugebonden, som nå kunne få hvile ut for godt i sin gravhaug.
5.Velforeningen mener boligblokkene vil forringe verdien av det verneverdige sveitserhuset" Solbakken", en gravhaug og hovedbygningen Nygaard på nabotomten.
6.Den ene var en kvinnefigur meget lik den sittende stallknekten på Høvikodden, den ble gravet frem i 1964 like ved keiser Shihuangs gravhaug.
Your last searches