No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword gripe fatt i. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Disse nevndene ville vært et godt redskap for dyrenes vel, hevder Metveit, men her syndes det ofte på grunn av manglende inspeksjon og manglende mot til å gripe fatt i syndere.
2.Hvis foreldre bare tar seg tid, vil barna smått om senn komme med signaler som man kan gripe fatt i.
3.Ingen konkrete planer, men jeg har nok å gripe fatt i.
4.Jeg fant til slutt ut at jeg måtte gripe fatt i den enden jeg hadde, og begynte å male hjemme.
5.Meningen er ikke å lage et fast konserttilbud med abonnementsordning, men å gripe fatt i det største vi kan få når muligheten byr seg.
6.Derimot er det grunn til å gripe fatt i endel av de besynderlige uttalelser som følger efter Venstres veivalg.
7.Det er nok av oppgaver å gripe fatt i for den unge Kontaktgruppen i Bergen.
8.Det gjelder å gripe fatt i det dagsaktuelle, man kan ikke være særlig retrospektiv.
9.Det jeg vil gripe fatt i er enkelte som peker i retning av at når Skattekommisjonen har lagt til grunn uendret skattenivå, så har den ikke gjort jobben sin.
10.Det kan komme på tale å lage en billigere sykkel, men også å gripe fatt i nye produktområder.
11.Det kunne være mange poeng å gripe fatt i her, men det som ryster en gammel lærertraver på barnetrinnet (som i sin ungdom deltok i en 5 ukers streik for å oppnå dette sosialpedagogiske skole / hjemsamarbeidstilbudet) - er lektorenes" flåsete og lettvinte" omtale av bruken av disse timene.
12.Det vil føre for langt å gjennomgå alle Johnsens innvendinger, men jeg vil gjerne få gripe fatt i to forhold : konsentrasjonsprinsippet og forholdet til USA.
13.For å få dekkende data om de som stanses av finansieringsproblemer, bør man gripe fatt i dem som faller fra i boligjakten på et tidligere tidspunkt enn efter tilmelding til et boligfelt, hevder forskerne.
14.Gripe fatt i utviklingen, styre den og la den tjene vårt beste.
15.Industriminister Jan P. Syse hadde i et innlegg i Aftenposten tillatt seg å gripe fatt i en redegjørelse om skattepolitikk av Arbeiderpartiets nestformann, Einar Førde.
16.Jeg skal være vanskeligere å gripe fatt i enn Bratterud ; jeg forstår Hagland fortviler over anmeldelsen han ikke får til.
17.Jeg vil begrunne dette noe nærmere og først gripe fatt i det som har vært hovedargumentet for Vannlinjen, nemlig finansieringen.
18.Jeg vil her gripe fatt i tre av de viktigste tingene som får størst betydning for de fleste boligblokker, og som gjør at jeg reagerer på de nye forskriftene.
19.Kan stå på samme flekken og gripe fatt i det ene motivet efter det annet.
20.Langt alvorligere er det at Høyrepressens ledende avis jukser ved å gripe fatt i tallet 5000 kroner og late som om vi eller andre skulle ha gått inn for et rentetak i denne størrelsesorden.
21.Likevel er det meget interessant å gripe fatt i.
22.Magister Nina Karin Monsen, derimot, er vanskeligere å gripe fatt i.
23.Og da er vi dessverre redd for at man må gripe fatt i problemer som er langt mer truende for barnas trygghet enn eventuelle trusler om noen klaps på baken.
24.Samarbeidet med det øvrige Europa vil bli hyllet inn i generelle godord, uten at noen for alvor vil våge å gripe fatt i de mange nye problemstillinger som har meldt seg i årene efter Norges folkeavstemning om EFmedlemskap.
25.Tallet er vanskelig å fatte, men Binhs skjebne, spennende og dramatisk og optimistisk som den er, kan enhver gripe fatt i og få et innblikk i.
26.Å gripe fatt i ett enkelt symptom, fjernsynsseing, er overforenkling av et sammensatt og alvorlig problem.
27.For meg er det å arbeide med religiøs kunst først og fremst snakk om å gripe fatt i en pendling mellom tragedie og triumf - mellom tragedie og håp.
28.Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmenn vil ganske sikkert gripe fatt i disse merkverdige regnestykkene.
29.Bedre kan han ikke demonstrere at NTAs mål ikke er å gripe fatt i atomopprustningens årsaker, men å rive bestemte elementer ut av sin sammenheng for å bruke dem til å angripe NATO og USA.
30.Der tas opp temaer som vi i Mental Barnehjelp ser det er viktig å gripe fatt i.