Norwegian-Italian translation of groing

Translation of the word groing from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

groing in Italian

groing
botanikknoun germinazione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Tunneltemperaturen vil være fire grader året rundt, en ideell temperatur når man ønsker å forhindre groing og annen biologisk aktivitet.
2.Et annet problem med legdeåkrer er at det har lett for å bli groing i dem.
3.Kobberoksydul brukes i skipsmaling for å holde skrog frie for groing, og i plantevern til bekjempelse av soppsykdommer.
4.Nordox er en av verdens ledende produsenter av kobberoksydul, som brukes i bunnstoff for å holde skrog frie for groing, og i plantevernmidler til bekjempelse av soppsykdommer.
5.Produktet benyttes både til å forhindre groing av skipsbunner og mot soppsykdommer på kaffe, te og kakaoplanter og Nordox har efterhvert klart å skape seg en lederposisjon på dette markedet.
6.Stråling kan også brukes til å hindre groing på potet - i stedet for de kjemiske antigropulvere som benyttes på både potet og løk idag.
Your last searches