Norwegian-Italian translation of grunn

Translation of the word grunn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunn in Italian

grunn
vannadjective poco profondo
  generellnoun fondamenti [mp], basi [fp], rudimenti [mp]
  flodnoun secca [f], secche [fp], bassofondo [m]
  generellnoun giustificazione [f]
  bygning noun fondamenta [fp], fondazioni [fp]
  anledningnoun ragione [f], causa [f], motivo [m]
Synonyms for grunn
Derived terms of grunn
Examples with translation
På grunn av stormen i Afrika døde mange mennesker.
Hvorfor jeg skriver dette? Fordi den russiske nasjonen er i en svært farlig situasjon, på alle måter. Av denne grunn er det nødvendig å finne et kompromiss mellom tilhengerne av ulike ideologiske overbevisninger.
Vi måtte lukke vinduet på grunn av myggene.
Similar words

 
 

More examples
1.Akersgaten stengt på grunn av glede".
2.Alle" synes allikevel overbevist om at det snart blir reklame i svenske TVapparater, enten Riksdagen liker det eller ikke på grunn av de utenlandske satellittene.
3.Arbeiderpartiets praksis gir grunn til å spørre hvor dypt omsorgen for byens arbeidsliv stikker".
4.Asdal påpekte at Getz Wold hadde trukket frem en rekke utviklingstrekk i norsk økonomi som det er grunn til å være tilfreds med.
5.Avisen trekker også av denne grunn den konklusjonen at Regjeringen her har gjort et godt valg.
6.Bare" 10 av fjorårets 24 VMmedaljevinnere uteblir på grunn av OLboikotten.
7.Bayard" gikk på grunn i Frierfjorden," Balduin" i Helgeroafjorden.
8.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
9.Bislettbrølet", skal det forsvinne på grunn av dårlig økonomi ?
10.Budsjettet for grunnskolen gir grunn til glede.
11.Chemical Rubi" ble holdt tilbake på grunn av forurenset matolje.
12.Den eneste farbare vei når det gjelder nedrustning, er gjensidig nedrustning, og det var jo nettopp det som lå til grunn for NATOs dobbeltvedtak i 1979.
13.Departementet anser Deres tidligere redegjørelser for tilstrekkelig til belysning av de spørsmål Departementet har reist i forbindelse med de undersøkelser som er foretatt av Kontrollkontoret, og tatt i betrakning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger.
14.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
15.Det betyr at avslutningen av sesjonen også av den grunn blir ekstra hektisk og til dels dramatisk.
16.Det er all grunn for folk flest til å ta innstillingen fra kommisjonen med avslappet ro.
17.Det er all grunn til å frykte at lengre åpningstider favoriserer de store varehusene som ofte ligger omgitt av digre parkeringsplasser utenfor sentrum.
18.Det er all grunn til å gi Overvåkingspolitiet honnør for vel utført jobb.
19.Det er all grunn til å tro at Lægeforeningens president har rett.
20.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
21.Det er bare en grunn til at det ikke finnes flere kvinner i ledende stillinger.
22.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
23.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
24.Det er fortsatt grunn til å tenke seg om flere ganger før man trykker en sak.
25.Det er grunn til å tro at Kulturdepartementet finner det vanskelig å svare entydig på spørsmålene.
26.Det er grunn til å understreke at" Ikkevold"redaksjonen presenterer disse synspunkter uten at vi selv har tatt standpunkt til det som fremkommer".
27.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
28.Det er liten grunn til å frykte at ikke Norvik vil føre samarbeidet videre i en god atmosfære.
29.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
30.Det er vel egentlig ikke noen grunn til å hisse seg opp over agurkspekulasjoner av denne typen.
Your last searches