Norwegian-Italian translation of grunne

Translation of the word grunne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunne in Italian

grunne
beslutningverb basare, fondare
  foretakverb fondare, istituire
  bli tilverb formare, costituire
Synonyms for grunne
Derived terms of grunne
Similar words

 
 

More examples
1.Et folk," sa han," som med rette er stolt av sine store diktere, burde ikke la bibliotekene gå til grunne...
2.Hjelp oss, vi går til grunne".
3.Minst vet vi naturligvis om dem som gikk til grunne i Amerika, om dem som ble borte, dem vi aldri siden hørte noe fra.
4.Rollanes" ble trukket ut på en grunne i Byfjorden på grunn av eksplosjonsfare, men ble igår kveld slept til kai ved Langøya i Stavanger.
5.det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.
6.Antydninger i pressen om at Havforskningsinstituttet har vitenskapelig materiale om ville laksebestander, må grunne seg på en misforståelse, heter det innledningsvis i brevet.
7.Det er vårt bomiljø som forslummes - våre barn og unge som går til grunne.
8.En frihet til å kjøre seg selv ihjel på veier uten fartsgrenser, en frihet til å gå til grunne i narkotikaens helvete og en frihet til å lide sosial nød, er en frihet jeg godt kan unnvære.
9.Jeg har selv sett mange tidligere venner gått til grunne i miljøet på Grünerløkken.
10.Når 20 millioner landsmenn er i ferd med å gå til grunne i analfabetisme, arbeidsløshet og sult, er det ikke mye nytte i å gå i tog og rope politiske slagord.
11.Vi kan dokumentere at en rekke av de familiene som får behandling av oss vil gå til grunne hvis ikke behandlingen kan fortsette.
12.Vi ønsket bl.a. å undersøke nærmere om plastposene var slengt uti myrtjernet eller om det var gjort forsøk på å skjule det i det grunne vannet.
13.Bakgrunnen er at det i hans distrikt har vært en del kvelning av sild på grunn av for store landsnotsteng og avsperring av poller og viker som er så grunne at silda dør av surstoffmangel.
14.BarnhjelperBarnstafetten skal bidra til at barna kan få være hjemme hos familien sin og gå på skole på hjemstedet, i stedet for å bli kastet inn i storbyens slumstrøk og kanskje gå til grunne der.
15.Besetninger som er gått til grunne ved brann kommer i tillegg til denne verdien.
16.Da brannefterforskerne hadde vært ombord, ble" Rollanes" slept fra en grunne i Byfjorden og lagt til kai ved Langøya.
17.De grunne forholdene gjør at bølgene vil nå langt ned mot bunnen, og silda vil bli kastet opp innerst i osen.
18.De mindre tilpasningsdyktige går til grunne.
19.Den grunne ektemannen har hun andre problemer med.
20.Den libanesiske hovedstad er dermed i ferd med å gå til grunne.
21.Denne kjernen i samlingen ville trolig gått til grunne ved at den ble kastet eller brent, dersom ikke" Martin" hadde tatt seg av den, sier han.
22.Dersom svenskene har klart å sperre alle de trange og grunne passasjene i området, og klarer å holde ubåtene innenfor dette området, er mulighetene store for at de tilslutt finner dem og får dem opp, mener de militære ekspertene.
23.Det er ikke moro og våkne opp drivende til havs eller huggende på en grunne fordi man har brukt galt anker.
24.Det er nok av tegn på at folket holder på å gå til grunne.
25.Det har også tidligere forekommet at man under boring i Nordsjøen har fått såkalte" kick" ved at man har kommet inn i tilsvarende grunne gasslommer.
26.Det har også ved tidligere anledninger forekommet gassutblåsninger fra grunne gasslommer under boring i Nordsjøen, og Norsk Hydro, som er operatør for blokk 16 / 4, hadde forberedt seg på at noe slikt kunne forekomme ved boringen av denne brønnen.
27.Det har resultert i at verdens høyeste troll, 15 meter høyt, setter seg ned ved Lågens bredd for evig og alltid å grunne på sin egen alder.
28.Det kan være en vanskelig tid, og hvis de viktige næringsdyrene av en eller annen grunn uteblir, vil fiskeyngelen raskt gå til grunne.
29.Det må være et Verona i hvert menneskehjerte der ung kjærlighet går til grunne under hatets, bigotteriets og den falske æresfølelsens forfølgelse.
30.Det påpekes at denne befruktningsmetode teknisk sett er så dårlig utviklet at mer enn 100 fostre går til grunne for hvert som vokser opp.
Your last searches