No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword grunnmur. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Almenlærerutdannelsen er en fornuftig" grunnmur" i en utdannelse.
2.Men hvis både grunnmur og bunnstokk er alvorlig skadet ?
3.Restaurant Humla er vår grunnmur, og den dekker endel av utgiftene.
4.Byggeforskriftene holdt på at husene måtte ha en grunnmur på en halv meters tykkelse.
5.Byggverket har slått rot, den bærer sin tyngde og alder med selvfølgelig verdighet, slik det sømmer seg NordNorges første steinkirke, oppført på 1200tallet over en grunnmur fra enda eldre tid.
6.DET første prinsipp er en del av rettsstatens grunnmur og dermed udiskutabelt, selv om vi kanskje synes at høyesterettsadvokat Alf Nordhus gikk noe langt i en artikkel på denne side igår, da han forlangte at" tiltaleboksen må fjernes fra rettssalene".
7.Den var bare en istykkerslått grunnmur fylt med restene av det som en gang hadde vært huset.
8.Denne kunnskapsaskesen er de moteriktige og tomme tankers grunnmur.
9.Det begynner med grunnmur og kjeller.
10.Det hadde hverken grunnmur eller isolering.
11.Det langsomme salget har ført til at man har måttet selge annet byggetrinn, som grunnmur, til Norsk Totalentreprise, et selskap i Brudevoldgruppen.
12.En fremtidig grunnmur for norsk fotball er lagt.
13.Enten det gjelder å støpe grunnmur eller å legge om et tak.
14.Furuholmen gjør arbeidene til og med grunnmur, mens det er Moelven som leverer rekkehusene.
15.HVPUhusets grunnmur må endres før hele bygningen raser, og vi må ikke endre den med flere ord, men ved aktiv handling.
16.Han bruker all sin ferie og fritid til å hugge tømmer, arbeide på tomten og sette opp grunnmur.
17.Han ser ingen grunn til å endre den" grunnmur" Statoils virksomhet er tuftet på.
18.Hans hus - uten grunnmur og 1. etasje - vil være like solid tuftet som det samfunn Norsk Kommuneforbund forespeiler oss.
19.I Teleutvalgets innstilling går man inn for at Televerkets monopol skal strekke seg frem til bedriftenes grunnmur, mens det skal herske fri konkurranse når det gjelder bedriftenes interne kommunikasjonsnett og utstyr.
20.Men det er vel ikke helt usant at vi som gjerne liker å tro om oss selv at vi har en god porsjon humanisme og demokrati i samfunnsbyggets grunnmur, kan være temmelig snevre når det gjelder sinnets romslighet.
21.Og de siste fjorten dagene før OL løftet jeg grunnmur.
22.Og vinterserien i seg selv gjør fotball til helårsidrett, og vil forhåpentlig bli et middel til å heve norsk fotballs foreløbig for svake grunnmur : klubbfotballen.
23.Selv de mest seriøse bedrifter i mediaverdenen aviser for å ta et nærliggende eksempel - bør stå på en skikkelig økonomisk grunnmur om de skal kunne leve ut sitt liv.
24.Sprengningsarbeider er ikke nødvendig fordi bassenget med grunnmur ligger klart.
25.Særlig ille kan det være hvis huset har en grunnmurkrone som heller innover, en dårlig grunnmur med mye leire som bindemiddel vil dessuten suge fuktighet opp i veggen.
26.Undervanningskassen fungerer som grunnmur for miniveksthuset, som er bygget av lekter, plastfolie og fiberduk.
27.Vi har reist en grunnmur som tåler en stor bygning.
28.Norges Banks ytre grunnmur går helt ned til fjellgrunnen på den siden hvor de fire tiltaltes tunnel ble gravet.
29.Per Olimb, snekker, May Irene Olimb, ekspeditrise - sitter utenfor et hus som har både grunnmur og vegger og vinduer, men som ellers mangler det meste.
30.Bjartmar Gjerde har skrevet ut den første sjekken på 48 000 kroner, og Elviseksperten Erik Viervoll kan bygge hus med NRKmidler som grunnmur.