Norwegian-Italian translation of grunnregel

Translation of the word grunnregel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunnregel in Italian

grunnregel
prinsippnoun regola fondamentale [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Den økonomiske uavhengighet av staten er også en grunnregel, selv om endel av prestenes pensjon dekkes av regjeringen.
2.Dette er en grunnregel som norske kristne nå snart bør lære seg.
3.En islamsk grunnregel føres videre.
4.Følgelig er det en uskreven grunnregel i det mektige ministeriet for internasjonal handel og industri (MITI), som gjør mer enn å hviske utenriksdepartementet ting i øret, at Japan skal holde seg til venns med flest mulig.
5.Sverige fikk for seks år siden en radiolov med en grunnregel som sier at programvirksomheten i radio og fjernsyn skal være saklig og upartisk - bortsett fra i saker der man skal ta stilling.
6.Velger man å overse denne grunnregel, vil det snart kunne oppstå situasjoner hvor ikke bare Guttorm Hansen kan få problemer med følelseslivet.
7.Men en grunnregel er at barnet må lære seg til å sove - alene.
8.Som en grunnregel fortolker vi ikke symbolene for drømmeren.
9.Takket være et meget godt allmenfaglig tilbud i Oslo, har jeg svært liten tro på Stein Frosts hypotese om at det vil bli en grunnregel at elevene må dra over hele byen for å få et skoletilbud fordi deres" lokale" skole er full av elever med bedre karakterer fra andre deler av byen.
Your last searches