Norwegian-Italian translation of grunntone

Translation of the word grunntone from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunntone in Italian

grunntone
musikknoun tonica [f], nota di chiave [f]
Similar words

 
 

More examples
1.At det kan skje i en positiv grunntone, mener jeg er fullt mulig og et godt prinsipp for all skribentvirksomhet.
2.En grunntone i skriftet er naturlig nok - bekymring over om vi forvalter disse herlige områder godt nok.
3.Et hjem hvor alt er slitt, men fylt av noe lyst, som står til stykkets grunntone.
4.For å få til en slik holdningsendring vil Benkow bl.a. benytte lovgivning, fordi lover med en positiv grunntone på lang sikt gjør at mennesker endrer syn.
5.Han kunne det på sin måte - ikke så virtuost og glansfullt som RimskijKorsakov, men han gjorde det med en mørkere grunntone og dypere i pakt med musikkens vesen.
6.Han oppfattet ikke mine formuleringer om" realistisk" og" positiv grunntone" som noe uholdbart utgangspunkt for å skrive.
7.Humor var der også i oppsetningen av" Den lille havfrue" foruten en grunntone av genuin poesi.
8.Hun har naturlig nok oversikt over ethvert dilemmas grunntone, opptatt som hun er med innspilling av underholdningsprogrammet" Enten enten eller Eller".
9.I en samtale med Aftenposten fremholder Henriksen og utvalgsmedlem Hans Henrik Scheel at det er en grunntone i programmet å effektivisere norsk økonomi, samt å stole mer på markedets egen styring enn reguleringer.
10.Likevel er hans egen grunntone på det mest intime beslektet med folkevisen - den tsjekkiske lyriske folkevise med dens umiddelbare billedsprog, den tsjekkiske litteraturens innerste tidløse tradisjon.
11.Og for riktig å få parfymen til å sitte, har man forsynt den med en" grunntone" av musk og sandeltre.
12.Om forestillingen skal også sies at den eiet en noe langsom grunntone, som fikk klinge ut i slavisk moll og ikke veklagende resignasjon.
13.Overtonene har dannet basis for verkets tonalitet, den egenartede sigøynermollen, her med a som grunntone, slik at sangen og spillet i kirkerommet vakkert samstemmer med klokkenes egen tone.
14.Dens underliggende politiske grunntone har gjort sitt til salgssuksessen midt i Ronald Reagans tiår, 1980årene.
15.Dette var den optimistiske grunntone da AUFs landsmøte igår behandlet ungdomspartiets økonomiske reformprogram for full sysselsetting.
16.EN optimistisk grunntone har preget de fleste vurderinger av utsiktene for det nye år.
17.Likevel er det en positiv grunntone i Jon Bings behandling av problemene.
18.Lydhøre overfor denne grunntone har de et gjennomført og stramt grep på sin oppgave.
19.Poenget er at til tross for mangfold, skal det være samhørighet hvor ulike uttrykksmidler gir en felles grunntone, forklarer Føyner.
20.Stadig møter vi en pessimistisk grunntone.
Your last searches