Norwegian-Italian translation of håne

Translation of the word håne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

håne in Italian

håne
generellverb lanciare frecciate, pizzicare, deridere, schernire
  hånverb beffarsi di
  vredeverb beffarsi di, deridere
  personverb deridere, beffare, schernire
Synonyms for håne
Derived terms of håne
More examples
1.Men nå ser alle hva enhver halvanalfabet av en bonde dengang visste, at det å ta naturen i menneskets hender og håne dens mysterium, kort og godt å avskaffe Gud og spille hans rolle... det må hevne seg på mennesket".
2.Bittert å konstatere at SovjetUnionen forsøker å håne minnet om invasjonen i Normandie.
3.DET er bittert på denne dag å konstatere at SovjetUnionen, som vet mer enn noen annen nasjon om de lidelser nazistiske erobrere kan påføre et land, forsøker å håne minnet om invasjonen i Normandie.
4.Det trengs langt andre pressmidler, særlig fra SydAfrikas vestlige allierte, før Pretoria slutter å håne den menneskelige verdighet, skriver Le Monde.
5.Først ertet de dem til å gjøre noe dumt, og efterpå kan de le av dem og håne dem grundig.
6.Men om han ønsker å se hva synd virkelig er, skal han bare fortsette å håne medlidenheten.
7.Mener han at uten frihet til å banne, sjikanere navngitte personer, håne slikt som for mange er hellig, har det liten interesse å lage slike programmer ?
8.Dem har han ikke lov til å håne.
9.For de skal overgi dere til fjernsynet og håne og spotte dere i avisene.
10.Jeg tror hverken det ville falle kristne eller ikkekristne inn f. eks. å håne Muhammed overfor en muslim, eller å gjøre narr av Buddha til en buddhist.
11.Men det var mange, også trofaste Arbeiderpartitilhengere, som syntes at møtedirigenten burde latt være å håne dem som var" i utakt".
Similar words

 
 

håne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hånehånendehånt
Indikative
1. Present
jeghåner
duhåner
hanhåner
vihåner
derehåner
dehåner
8. Perfect
jeghar hånt
duhar hånt
hanhar hånt
vihar hånt
derehar hånt
dehar hånt
2. Imperfect
jeghånte
duhånte
hanhånte
vihånte
derehånte
dehånte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hånt
duhadde hånt
hanhadde hånt
vihadde hånt
derehadde hånt
dehadde hånt
4a. Future
jegvil/skal håne
duvil/skal håne
hanvil/skal håne
vivil/skal håne
derevil/skal håne
devil/skal håne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hånt
duvil/skal ha hånt
hanvil/skal ha hånt
vivil/skal ha hånt
derevil/skal ha hånt
devil/skal ha hånt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle håne
duville/skulle håne
hanville/skulle håne
viville/skulle håne
dereville/skulle håne
deville/skulle håne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hånt
duville/skulle ha hånt
hanville/skulle ha hånt
viville/skulle ha hånt
dereville/skulle ha hånt
deville/skulle ha hånt
Imperative
Affirmative
duhån
viLa oss håne
derehån
Negative
duikke hån! (hån ikke)
dereikke hån! (hån ikke)
Your last searches