Norwegian-Italian translation of høre hjemme

Translation of the word høre hjemme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høre hjemme in Italian

høre hjemme
plassverb avere il posto, andare
Similar words

 
 

More examples
1.For et parti som tradisjonelt har vært regnet som å høre hjemme på den ikkesosialistiske siden av norsk politikk, kan det koste stemmer å flytte over på den andre siden.
2.Riktignok vil de fleste som produserer og bruker de nye datatjenestene høre hjemme i bokmålsområdene.
3.De daglige avsløringer av den systematiske utryddelse av personer på venstrefløyen - eller folk som var mistenkt for å høre hjemme der - er ett av de skjendigste kapitler i nyere sydamerikansk historie.
4.De vil få følelsen av å høre hjemme et sted.
5.Der bør vel også vi høre hjemme.
6.Det ironiske er kanskje at flere av disse ideologisk kan høre hjemme i de grupper som idag øyensynlig er flittigst opptatt med distribusjon og salg av de illegale bokutgaver.
7.I et eventuelt kanalog fløtemuseum vil" Mette Meng" høre hjemme, mener man i Ørje ifølge Fredriksstad Blad.
8.Jeg kan når som helst føle den stemningen jeg opplevde efter dagens arbeide og vi samlet oss rundt et bål, jeg fikk en bestemt følelse av å høre hjemme.
9.Man skal liksom høre hjemme i en fold, i en gruppe og reagere" riktig" på de" riktige" tingene.
10.Og klubbfotballen vil nok fortsatt høre hjemme i det desiderte bunnskikt i Europa dersom nåværende husmannsånd får råde, og klubbene blir tappet for sine enere som tar arbeid på europeiske proffarenaer.
11.Problemet er bl.a. at det nyoppdagende himmellegemet - iallfall dersom avstandsberegningen er riktig - befinner seg vel langt borte for å høre til vårt planetsystem, og for nær til å høre hjemme i et annet.
12.50" Om Familiepolitikken", satt familiepolitikken inn i den sosialpolitiske sammenheng der den burde høre hjemme.
13.Alle i Japan har behov for å høre hjemme i en gruppe.
14.Derimot vil annen anvendt forskning og produktutvikling mer høre hjemme i bedriftenes egen virksomhet.
15.Det de der får vite om sitt samfunn og sin nære historie, er noe helt annet enn det de får høre hjemme.
16.Det mister følelsen av å høre hjemme i en sammen heng.
17.Dette programmet kan vi også vente å få høre hjemme.
18.FATTIGNORGE - dette begrepet som burde høre hjemme i historiebøkene, slår mot oss fra dagsaktuelle avisforsider.
19.For dette er i så høy grad et enmannsverk, bygget utelukkende på forfatterens egne kriterier og pretensjoner, at den egentlige kritikk må høre hjemme i et akademisk forum, ikke i en dagsavis.
20.Knapt noen elev er så blottet for talent at det ikke finnes en hylle der også han kan høre hjemme.
21.Med jevne mellomrom går de en runde i det store venteværelset, som like gjerne kunne høre hjemme på en busstsjon.
22.Med seieren på Nadderud meldte Sunndal seg på i tetkampen, men de kan umulig høre hjemme der.
23.På høyresiden er det ingen som bryr seg fordi han ikke regnes for å høre hjemme på venstresiden.
24.Så" My Hometown" med introduksjon om det å bryte opp hjemmefra og siden likevel ville høre hjemme et sted.
Your last searches