No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword høydedrag. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.De iranske soldatene" frigjorde flere høydedrag og vant full kontroll over 18 kilometer av veien mellom Badrah og Tib, slik at fienden ble tvunget på flukt", meldte Teheran Radio.
2.De tre boligene ligger oppå et høydedrag med vid utsikt til milde sørlandske åser, med Topdalsfjorden og Hamresanden som nære sommerlige oaser.
3.De tre boligene ligger oppå et høydedrag med vid utsikt til milde sørlandske åser, med Topdalsfjorden og Hamresanden som nære sommerlige oaser.
4.Den viser at skog i skråninger som heller mot vest, er sterkere skadet enn skog i andre skråninger - og skadene er større jo færre høydedrag som ligger foran og beskytter mot vindene fra vest den vanligste vindretningen her.
5.Dessuten er det svært sjelden at løypene går over høydedrag der folk kan se Marka i hele sin prakt.
6.Det norske Skogselskap har kjøpt 150 dekar til frøproduksjon og skal eksperimentere med bartrær med tilknytning til de forskjellige høydedrag.
7.Det tror jeg, det var meget spennende å reise i et landskap som heller ikke mangler høydedrag av mystikk.
8.Et lite høydedrag løper sydover et par hundre meter unna ravneflokken, og på vei opp dit treffer vi flere store ulvespor.
9.Flyet kom trygt ned efter at et såkalt terrengvarslingssystem ble utløst da flyet passerte et høydedrag med knappe 270 meters klaring.
10.Her er en idealgris (i midten) og en fet gris (under), med muskler i venstre høydedrag og fett i det høyre.
11.Ifølge den høyreorienterte kristne radiostasjon" Libanons stemme" gikk en israelsk stridsvogn kolonne i stilling på et høydedrag like nord for landsbyen Medoukha, omkring 48 kilometer sydøst for Beirut og bombarderte syriske stillinger.
12.Jerusalems høydedrag er noe av det flotteste ved denne byen som vokser så raskt.
13.Los Angeles ligger mot sjøen, og er ellers omgitt av høydedrag.
14.Man står der i skohøy sørpe og skyver på en strandet bil mens isvinden feier snespyd horisontalt gjennom luften over høydedrag som såvidt løfter på skuldrene bak hverandre og forsvinner i det disige kavet.
15.Noen ganger underlegges den som når huset legges ved foten av et høydedrag istedenfor på toppen.
16.Protestantene i området, som for flere hundre år siden innvandret spesielt fra Skottland, la sine storgårder på høydedrag.
17.På et høydedrag langs EIben sitter Weidauer nå i en av førkrigsvillaene som overlevde, ser ut over en gjenreist by og engasjerer seg heftig i Dresdens historie.
18.Ulykken skjedde på et høydedrag hvor veien var dekket av et tynt islag.
19.Vi havner ikke i grøften selvom veiene slynger seg gjennom trange daler og over høydedrag, forbi småsteder med Samvirkelaget som midtpunkt.
20.Dengang bodde vi på et høydedrag i Drammensveien 50 c - og fra huset vårt kunne vi se båten med kronprinsen nærme seg kaien.
21.Den amerikanske flyfabrikken Boeing opplyste igår at jumbojeten fra Japan Air Lines som styrtet på et høydedrag i Japan i august var blitt feilaktig reparert av fabrikkens arbeidere efter en mindre alvorlig ulykke med samme maskin i 1978.
22.Dette høydedrag i Bergmarks kunst brytes altså av et lengre opphold hvor den maleriske gåpålyst blir borte for ham.
23.Disse observasjoner gjelder i Oslo ifølge den meget offisielle publikasjon" Almanakk for Norge" - så sant ikke utsikten til solen hindres av hus eller høydedrag, og så sant vi ikke er gått surr i tabellavlesningen av de solare rundetider.
24.En ekspertgruppe fra flyvåpnet reiste tirsdag kveld til Ivalo i Lappland i tilfelle man skulle finne flere biter fra raketten som antas å ha eksplodert idet den har truffet et høydedrag i området der plastgjenstanden nå er funnet.
25.Fra fjellet over landsbyen kunne vi en klar eftermiddag ha sett like inn i Spania, var det ikke for de pyrineiske høydedrag som kommer imellom på sin vei mot Middelhavet.
26.Man forlater sitt hjemlige miljøs varme og nærhet, man legger bak seg landsbyens høydedrag og gatenes lyder og lukter og trer inn i en helt ny og fremmed verden.
27.Murenes mur snor seg som en stenslange over høydedrag og fjellkammer gjennom det nordkinesiske landskap skjønt store deler av den er i sørgelig forfall.
28.Omgivelsene ville tåle det, for langs tomten ligger det et stort høydedrag.
29.Samtidig som geriljasoldatene forsøkte å flykte over grensen mandag, rettet thailandske fly bombe og rakettangrep mot 1200 vietnamesiske soldater ved to høydedrag inne på thailandsk territorium, opplyste en militær talsmann i Bangkok.