Norwegian-Italian translation of høyeste

Translation of the word høyeste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høyeste in Italian

høyeste
posisjonadjective più alto
Derived terms of høyeste
Examples with translation
Den Nasjonale Folkekongressen er det høyeste organ av statsmakten i Kina.
Similar words

 
 

More examples
1.De kjenner veien fra menneske til menneske... og vever det nye samfunns myke og fine vev," skrev datidens høyeste autoritet, F. X. S alda i 1924.
2.Den tause" fra New Zealand, som vi tidligere mente kunne ligge godt an til en premiering, fikk altså den nest høyeste utmerkelse.
3.Det er da også under Danmark vi finner de stykkene som har de høyeste utropspriser ; med den halve portugaløser 1659 som toppen : kr. 60 000.
4.Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat", sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
5.En skog i sin høyeste fullkommenhet (altså forstlig) er også i sin skjønneste tilstand.
6.Et avgiftsmonstrum" var stemplet som for to år siden ble satt på hele prosjektet, og denne karakteristikken har nå fått støtte fra den høyeste vesttyske domstol.
7.I 1980 mottok han Norges Røde Kors høyeste hederstegn, og i 1983 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.
8.Ja, det er i høyeste grad aktuelt å forsvare sin identitet, fordi det er det beste forsvar mot rasist iske ideer !
9.Nå har vår høyeste Keiser samlet alt land mellom de fire hav som sine provinser og fylker.
10.Spenningen og usikkerheten om utfallet av dagens kraftprøve er altså i høyeste grad til stede.
11.Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
12.Å gå rettens vei" krever visse menneskelige ressurser men i høyeste grad også økonomiske.
13.(NTBReuterAFP) En erklæring fra den høyeste militære domstol i Argentina som praktisk talt fritar de tidligere juntageneralene for ansvaret for terroren på slutten av 70tallet, har ført til en storm av prostester i det knapt året gamle demokratiet.
14.At mannen ikke bestreber seg på å finne ut om hennes nei er alvorlig ment, finner jeg i høyeste grad uaktsomt.
15.Da årets budsjett var til behandling, var både elever og skolens ledelse i kontakt med høyeste politiske hold i Oslo.
16.De ansatte i matvareforretningene er en gruppe som i høyeste grad har behov for kostholdsinformasjon, mener Nasjonalforeningen for Folkehelsen.
17.De har nådd frem til de høyeste juridiske embeder i vårt land.
18.Den fireårige malerlinjen har skolens høyeste søkerprosent.
19.Den gir de høyeste skattelettelsene til dem som allerede tjener mest.
20.Den må også i høyeste grad sees i sammenheng med politikk.
21.Den samlede presse må her være seg sitt ansvar bevisst, og det gjelder i høyeste grad også de økonomisk sterkeste avisene, sier regjeringspartiene.
22.Derfor trodde jeg at et møte på høyeste plan ville finne sted efter at Popieluszko var forsvunnet, og at kirken ville gi seg, fremholdt Pekala under avhøret.
23.Dersom alt går efter planen, tar vi sikte på å få alle åtte av våre klatrere til topps på Mount Everest i april / mai - verdens høyeste fjell, forteller Stein P. Aasheim til Aftenposten.
24.Det er i aller høyeste grad aktuelt fremdeles, sier Thrana.
25.Det er i høyeste grad nødvendig å forlange at de to supermaktene stanser våpenkappløpet, stanser utplasseringen av nye mellomdistanseraketter, gjenopptar forhandlingene og ødelegger de raketter de allerede har utplassert i Europa, Asia og andre steder i verden, fremholdt Wu Xueqian.
26.Det er ikke bare militære saker som strykes av censuren som sandinistjuntaens leder, Daniel Ortega sier, men i høyeste grad slikt som angår menneskerettighetene.
27.Det høyeste budet får tilslaget, og ved flere like bud blir det loddtrekning, forteller sportssjef Bjørn Liseter.
28.Det høyeste ulykkestall for motorsykler gjelder gruppen over 18 år.
29.Det må skje mye galt om ikke en eller flere av oss får oppleve å plante det norske flagget for første gang på toppen av verdens høyeste fjell neste år, sa ekspedisjonsleder Arne Næss (45) da han igår presenterte deltagerne i Den norske Mount Everestekspedisjonen 1985.
30.Det snakkes om at du lager klær for det høyeste skikt ?
Your last searches