Norwegian-Italian translation of ha øyne på

Translation of the word ha øyne på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha øyne på in Italian

ha øyne på
eiendomverb mettere gli occhi su, adocchiare
Examples with translation
Fire øyne ser mer enn to.
Jeg har blå øyne.
Fire øyne er bedre enn to.
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Maria har langt, mørkt hår og brune øyne.
Similar words

 
 

More examples
1.Han forteller oss noe om at det ikke er nødvendig å ha øyne på barna hele tiden og være den som engasjerer dem til alt.
Your last searches