Norwegian-Italian translation of ha en annen mening

Translation of the word ha en annen mening from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha en annen mening in Italian

ha en annen mening
personverb dissentire, discordare, non essere d'accordo

 
 

More examples
1.For kulturarbeidere og andre som våger å ha en annen mening enn den som er offisielt vedtatt av regimet blir jo fremdeles forfulgt i ØstEuropa.
2.Akkurat som jeg vil forsvare andres rett til å ha en annen mening enn deg om homoseksualitet, sa MüllerNilssen.
3.Koivisto sa da at han hadde fått høre at man på svensk hold betrakter to tilfeller som dokumentert (Horsfjärden og Gåsefjärden), og at han selv ikke hadde" noen som forutsetninger for å ha en annen mening".
Your last searches