Norwegian-Italian translation of ha plass for

Translation of the word ha plass for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha plass for in Italian

ha plass for
folkverb avere una capienza di, contenere, accogliere
Similar words

 
 

More examples
1.Den kan nok blant sine lemmer ha plass for Hognestads" undring", hans spørsmål og hans kritikk.
2.Folkets seier i Nicaragua gir håp om at revolusjonen kan ha plass for kravene til den indianske befolkning i landet, sa Rivera i et intervju med det nicaraguanske nyhetsbyrået" Ann".
3.Av den øvrige del går noe til et større byggsenter, mens Akershus fylke skal ha plass for sitt Forbundsmuseum som er et fellesorgan for de lokale bygdemuseene i Akershus.
4.Det vesteuropeiske gassmarked vil heller neppe ha plass for NordNorgegass på mange år.
Your last searches