No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ha tilsyn. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Narkomane og alkoholikerne må ha tilsyn nesten døgnet rundt, men noen er imidlertid hjulpet til et annet liv, sier Leif H. Larsen.
2.Det er vanskelig å kontrollere og ha tilsyn med barnas utelek fra en leilighet mange etasjer over bakken.
3.Efter lovutkastet skal han ha tilsyn med at helsevesenet og personellet utøver sine tjenester på et forsvarlig nivå og i samsvar med alment aksepterte normer.
4.I tillegg til å ha tilsyn med opptil 14 pasienter, skal de også ta seg av akutt syke pasienter som blir innlagt.
5.Tannhelseseksjonen, som skal ha tilsyn med hele vår tannhelse, er kun bemannet med fem fagmedarbeidere.
6.Vi arbeider for likestilling mellom barnefamilier som passer barna selv, og de som lar andre ha tilsyn med dem.
7.Retten satte som vilkår at 17åringen skal ha tilsyn i to år og at han fortsetter skolegangen han har påbegynt.
8.Skal en sønn få lønn for å ha tilsyn med sin mor ?
9.Tre inspektører skal ha tilsyn med 750 næringsmiddelbedrifter i Asker og Bærum.