Norwegian-Italian translation of ham

Translation of the word ham from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ham in Italian

ham
poss. pron. - indirekte objektother lui, gli
  pers. pron. - direkte objektother lo, lui
Derived terms of ham
Similar words

 
 

More examples
1.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
2.Amalie Wergeland hadde kontakt med sin svigerfar efter Henriks død inntil hun i juli 1846 fortalte ham at hun skulle gifte seg med presten Biørn.
3.Astronomiens primas i Norge", ble Rosseland kalt i omtalen som ble ham til del av instituttets dosent Øystein Elgarøy i forbindelse med 90års feiringen 31. mars iår.
4.At Aall (og mange med ham) synes at det å drepe elg og rådyr er en naturopplevelse og en jaktglede (hva nå det er for noe) er for svært mange mennesker helt ufattelig.
5.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
6.Berge Vangäog" Berge Isträforlisene har preget ham.
7.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
8.Botta" Skaares brukne tå gjorde efterhvert så vondt at Arne Bergseng måtte hjelpe ham av banen.
9.Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
10.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
11.Den høye lyse", Pierre Richard, er en morsom mann, men undertegnede er en av dem som må ha ham i små doser.
12.Den som tørster, la ham komme til meg og drikke !
13.Der fikk vi tatt ham" !
14.Dersom Arsenaltilhengerne syntes Chippys venstreben var magisk på Highbury, skulle de se ham i Interdrakten !
15.Det drysset med rosende ord og det var ingen som ikke unte ham dem.
16.Det er hva bokens prest har å si Tore Hamsuns Abel, dette aspekt av ham selv.
17.Det er ikke det samme å frata LarsErik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
18.Det er ikke mange igjen nå som kan huske ham fra de unge dager.
19.Det er trist ikke å kunne stole på noen" sier Anjinsan efter at hans kollega Rodrigues forsøkte å myrde ham.
20.Det hadde vært bedre å overse ham fullstendig.
21.Det måtte være i mennesker som ham at krig hadde sitt opphav.
22.Det skulle være like viktig for ham (kritikeren) å lese årsregnskaper som å lese Ibsen.
23.Det som intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd".
24.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
25.Dette er Vidkun Quislings egne opplysninger fra rettsaken mot ham høsten 1945.
26.Drivene", som ingen andre norske spillere gjør efter ham, skapte store problemer for Askers mannmannforsvar.
27.Du må ha hatt mange jenter," var det en som sa til ham," du skriver jo ikke om noe annet".
28.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
29.Dynastiet" kom ham godt til unnsetning.
30.Ein Deutsches Requiem" er noe av det beste Brahms har skrevet, ett av hans hovedverk, faktisk det som ga ham bekreftelse på at han kunne skrive musikk i det helt store format, han var jo bare et par ord og tredve år gammel da han komponerte det.
Your last searches
ham