Norwegian-Italian translation of hamskifte

Translation of the word hamskifte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hamskifte in Italian

hamskifte
ormverb mutare, cambiare la pelle
  reptilerverb mutare, perdere
Synonyms for hamskifte
Anagrams of hamskifte
Similar words

 
 

More examples
1.kapitalistisk attentat" - hva nå i all verden det kan bety - er dagens journalistikk i avisen på dette punkt av en ganske annen karakter - og det kan bare skyldes at den østtyske historieforskning også må ha gjennomgått et hamskifte.
2.Vietnam for fem år siden aktualiserte dette hamskifte, like fra rangsystemet til den grunnleggende strategi.
3.Det er altså ikke noe fullstendig hamskifte når han går fra abstraksjon til denne avklarede naturalisme og videre til det nonfigurative.
4.Det militære hamskifte skal finne sted, og det er så menn ikke bare uniformer og distinksjoner det dreier seg om.
5.Ifølge vår hjemmelsmann Wiker, setter konkurransen store krav til juryens årvåkenhet deltagere som henger av seg dommerkappen og i stedet får et startnummer på brystet, kan bli offer for et totalt hamskifte, og er troende til alskens prokuratorknep for å avansere på premielisten.
6.Men et hamskifte som det vi nå er vidne til, betyr selvsagt ikke at Arbeiderpartiet plutselig har endret sin karakter.
7.UNIFORMSBYTTET er bare et av de ytre trekk i det store" hamskifte" som Kinas forsvar nå står overfor.
8.Vi er inne i et hamskifte i norsk teaterliv.
Your last searches