No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword handelsavtale. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Vi selger nå henimot tre fjerdedeler av vår eksport til landene i De europeiske fellesskaper, selv om handelen er ordnet gjennom en handelsavtale, ikke ved medlemskap.
2.Da gjaldt det vervet som leder for den delegasjon som skulle forhandle med EF om handelsavtale, og det var Vassbotn som den gang formidlet forslaget til den ennå ikke formelt utnevnte handelsminister Hallvard Eika.
3.Den kinesiske statsminister Zhao Ziyang er rede til å undertegne en handelsavtale med USA, når han møter president Ronald Reagan tirsdag.
4.Det" plutselige" kom da han sto der som forhandlingsleder Jens Evensens rådgiver i Brussel, da Norge efter folkeavstemningen forhandlet om en handelsavtale.
5.Diplomati, men også grundig lekselesing har fått mangen handelsavtale i havn.
6.Et nytt yttrykk for dette kom fredag, da den kinesisksovjetiske handelsavtale for 1984 ble undertegnet i Peking.
7.Et tollproblem løser man ved en handelsavtale, sa motstanderne av medlemskap, og idag er hele vårt tollproblem løst.
8.Et tollproblem ordner man ved en handelsavtale, ikke ved suverenitetsavståelse.
9.Hittil er det bare Romania som har inngått en handelsavtale med EF, men rumenerne har også tidligere ofte markert seg som" utbrytere" i ØstEuropa.
10.I og med Spanias handelsavtale med frihandelsorganisasjonen EFTA, hvor Norge er medlem, er begge land med i det mer omfattende frihandelssystem som nå er blitt etablert i VestEuropa.
11.NordKorea utsatte tirsdag forhandlingene med SydKorea om en handelsavtale mellom de to stater.
12.Ordningen var en del av den samlede handelsavtale med EF, sa han.
13.Selv om Finland har tyngden av sin utenrikshandel vestover, og handler forbausende lite med de andre østblokklandene, peker president Koivisto med rette på den betydning en omfattende og fleksibel handelsavtale med SovjetUnionen har for landets økonomi.
14.SydKorea, som har en tipunktsplan for opprettelse av økonomiske forbindelser med nord, foreslo som et første skritt en opprettelse av en handelsavtale og en felleskommisjon for økonomisk samarbeide.
15.Ungarn og EF står på terskelen til forhandlinger om den første regulære handelsavtale mellom et lojalt medlem av Comecon og det europeiske fellesskap.
16.Vi selger nå henimot tre fjerdedeler av vår eksport til landene i De europeiske felleskaper, selv om handelen er ordnet gjennom en handelsavtale og ikke ved medlemskap.
17.Vår handelsavtale med EF kommer til kort på mange områder og denne tendens vil trolig forsterkes i tiden fremover.
18.De greske oberster ble satt i skammekroken, handelsavtale med EF ble fikset og Evensen steg i gradene til handelsminister og senere havrettsminister.
19.Den kinesiske visestatsminister Yao Yilin dro igår til Moskva for å undertegne den første langsiktige handelsavtale mellom Kina og SovjetUnionen på over 25 år.
20.Den kyniske handelen er ein handelsavtale mellom Egypt og Etiopia, der Etiopia skal selje kjøt til Egypt i byte for ein del industrivarer.
21.Denne interimsløsning fikk i oppdrag å sikre oss en best mulig handelsavtale med EF.
22.Det er ventet at han vil undertegne en fem års handelsavtale mellom Kina og SovjetUnionen, nok et tegn på at forbindelsene mellom de to land er i ferd med å bli bedre.
23.Det forhandles om en langsiktig handelsavtale som kan være klar til sommeren.
24.EFkommisjonen sier at den norske forhøyelse av melavgiften er i strid med Norges handelsavtale med EF.
25.En handelsavtale mellom de to land blir undertegnet i Moskva om kort tid.
26.En langsiktig norskungarsk handelsavtale ble inngått i Oslo i desember 1984 - da Ungarns handelsminister besøkte Norge - og kan bli et nyttig instrument for en utvidet økonomisk kontakt.
27.Ifølge en handelsavtale fra 20årene skulle nemlig den betales i portvin, og Norge kom raskt opp i verdens største forbruk pr. hode.
28.Japanske fiskere har ødelagt forekomstene efter at de fikk frie hender i filippinske farvann som ledd i en tosidig handelsavtale, ifølge Butalid.
29.Kinas visestatsminister Yao Yilin reiser til Moskva idag for å undertegne en ny handelsavtale med SovjetUnionen.
30.Krisen har derimot ført til uheldige virkninger for norsk industri, og her er vår handelsavtale ingen fullgod sikring.