Norwegian-Italian translation of handelskammer

Translation of the word handelskammer from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

handelskammer in Italian

handelskammer
handelnoun camera di commercio [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Aktive innenfor de politiske ungdomsorganisasjonene på venstresiden og blant sentrumspartiene ble utsatt for betydelig interesse fra den sovjetiske ambassade og ØstTysklands handelskammer i Oslo på slutten av 1960tallet.
2.Vi har imidlertid mottatt det franske tilbud med stor interesse, også fordi det ytterligere vil styrke de kulturelle bånd mellom våre land, sa Langslet, som talte i det fransknorske handelskammer i Marseille.
3.40 Normandiefirmaer hadde meldt seg til seminaret, som ble arrangert i samarbeide mellom bankene Credit Industriel de Normandie og Banque Transatlantique, det franske handelskammer i Oslo og det fransknorske studiesenter i Caen.
4.Anledningen var at Det norske handelskammer ville vise sine franske forbindelser - og norske med - at det er mulig for en nordmann å gjøre suksess i det harde franske og internasjonale miljø hvis man bare er dyktig nok.
5.Arbeidet er samordnet gjennom Norges Eksportråd, den norske generalkonsulen i Minneapolis, Det norsk / amerikanske handelskammer og Minnesotas handelskontor.
6.Arrangementet foregår i regi av Det norskisraelske handelskammer og finner sted i Frionors hovedkontor i Olav Ingstads vei 12 på Rud.
7.Den sovjetiske ambassade og ØstTysklands handelskammer var spesielt opptatt av å oppnå kontakt med dem som var aktive i ungdomsorganisasjonene i det politiske sentrum.
8.Det er formannen i skipsfartskommisjonen i Det internasjonale Handelskammer, skipsreder Niels Werring jr., som opplyser dette til Aftenposten.
9.Det er ingen tvil om at mange har lagt opp altfor store lagre, sier Bill Welsh, president for Hollywoods handelskammer.
10.Det internasjonale Handelskammer, ICC, står bak opprettelsen av kontoret.
11.Efter i sin takketale å ha minnet om norske vikingers eventyrlyst og derved kolonisering av de normanniske kyster, dro presidentkortesjen til Sjøfartsmuseet på Bygdøy der FranskNorsk Handelskammer mottok presidenten.
12.Gulliksen er ærespresident i FranskNorsk Handelskammer.
13.Han er nå leder for Mobils kontor i Houston, Texas, der han også aktivt deltar i det norskamerikanske handelskammer.
14.Han har gått inn for norskamerikansk organisasjonsarbeide og har hatt betydelige verv i NordmannsForbundet, Sønner av Norge, Torskeklubben og Det norskamerikanske handelskammer.
15.Han kommer i kategori b, men brukes nå av byens handelskammer for å fremme østhandelen.
16.I et foredrag i det norskamerikanske handelskammer tirsdag minnet han om at utenrikshandelen utgjør 50 prosent av det norske bruttonasjonalprodukt, og at USA er blant våre viktigste handelspartnere.
17.Ifølge presidenten i det norskamerikanske handelskammer ble initiativet tatt av Reagan.
18.Seminaret som samlet et bredt spektrum av amerikanske nærignslivsfolk med særlig interesse for oljeteknologi, blir arrangert av Norges Eksportråd og Norges Rederiforening i samarbeide med Det norskamerikanske handelskammer i New York.
19.Skulle vi få religiøse problemer i tillegg, ville landet rett og slett sykne hen og dø, sa Issad Diop, president i Dakars handelskammer.
20.Under foredraget i Miamis handelskammer sa Shultz at denne virksomheten har som mål å finansiere våpenkjøp til terrorister og opprørere.
21.Det Internasjonale Handelskammer hevder at en eventuell tilbaketrekning av multinasjonale selskaper i SydAfrika ville bety et svakere press for en fredelig løsning og sannsynligvis føre til en mer isolert økonomi, som igjen i første rekke ville gå ut over den svarte befolkningen, heter det i uttalelsen.
22.Norske bedrifters økende engasjement i USA vil også styrke disse bedrifters egen utvikling i Norge, sier Industrifondets administrerende direktør Jan G. Langfeldt til Aftenposten efter et seminar i Det norskamerikanske handelskammer i Washington.
23.Alle medlemmene i Norskamerikansk handelskammer kjøpte en miniatyrutgave av den.
24.Alle var lovlig innstemplet i carnetet, utstedt av Oslo handelskammer.
25.Beltrami har vært president i det italiensknorske handelskammer i Milano siden 1984, og han presiserer at handelskammeret og de kontakter man kan oppnå der kan være av stor betydning for bedrifter som vil inn på det italienske marked.
26.Butikkeierne må nå oppgi både sine vanlige og nedsatte priser til det saudiarabiske handelskammer og begrense utsalgene til to i året.
27.Det Internasjonale Handelskammer (ICC) går imot en økonomisk isolasjon av SydAfrika.
28.Det internasjonale handelskammer (ICC) nedsetter nå et eget kontor for å komme svindelen til livs, ikke bare fordi den er økonomisk ødeleggende, men fordi det nå markedsføres forfalskede produkter som er helse og sikkerhetsfarlige.
29.Det to dagers oljeteknologiseminaret, ble arrangert av Norges Eksportråd i samarbeide med Norges Rederiforbund, den nye fransknorske forskningsstiftelse (som nå har ca. 70 medlemmer) og det fransknorske handelskammer.
30.Direktør Lars Eklund i Oslo Handelskammer kom med disse synspunkter på et debattmøte i foreningen tirsdag.
Your last searches