Norwegian-Italian translation of hatsk

Translation of the word hatsk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hatsk in Italian

hatsk
kjensleradjective risentito, pieno di rancore
Synonyms for hatsk
Similar words

 
 

More examples
1.Såfremt det ikke er du selv, bemerket Torell hatsk.
2.Det sovjetiske regjeringsorganet Isvestija gikk igår til et usedvanlig hardt og hatsk angrep på Nobelprisvinneren Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner.
3.Få steder i verden er stemningen så hatsk som i Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom Nord og SydKorea.
4.Opposisjonens politikk var preget av uforsonlighet, tidvis var tonen hatsk.
5.Sønnen er knyttet til faren i et plagsomt forhold - hatsk og kjærlighetssøkende på en gang.
6.Derefter slipper forfatterinnen til med et hatsk utfall mot kristendommen og et propagandistisk innlegg for sitt ateistiske syn.
7.Det er slett ikke rettet mot bakken, derimot borrer det seg hatsk inn i" bærplukkeren" rett imot.
8.Forårsaket av dommen i en spionsak foregår det i vårt land idag en intens, følelsesladet, til dels hatsk debatt om rettsvesen, efterretningstjeneste og den menige borgers mulighet for innflydelse på disse områder.
9.Kjærlighetsdikt er det også, men disse er ofte gjennomsyret av bitterhet, skuffelse, ja til og med en hatsk følelse av avmakt overfor dagens kvinne som han synes aldri blir fornøyd.
10.Likesom Beethoven var også Cherubini hatsk innstilt overfor Napoleon efter kroningen i 1804.
11.På spørsmål fra en amerikansk journalist om han hadde noen forbindelser til KGB, svarte han hatsk at det var den type spørsmål som CIAfolk stilte og antydet at spørsmålsstilleren egentlig hørte hjemme der.
12.Stemningen mellom dem har tidvis vært så amper og hatsk at man kunne få inntrykk av at en alvorlig innenrikspolitisk splittelse om svensk utenrikspolitikk var inntruffet.
13.Til tider og i enkelte sekteriske grupper har kvinnekampen vært ført med en nesten hatsk aggressivitet mot menn - og med et sterkt psykisk press mot kvinner som i øyeblikket ikke var rede til de store omstillinger.
14.Tonen har hittil vært for kristendomsfiendtlig, ja ofte rent ut hatsk.
Your last searches