Norwegian-Italian translation of havne

Translation of the word havne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

havne in Italian

havne
personverb finire, ritrovarsi
Synonyms for havne
Derived terms of havne
More examples
1.Her skal du havne".
2.Oslo er i ferd med å havne i et håpløst økonomisk uføre".
3.Det er blitt hevdet at størsteparten av pengene vil havne på utenlandske hender hvis spilleavgiften blir utbetalt direkte til artistene.
4.Det er iallfall lett å havne i en slik bås.
5.Det må være bokens kvalitet som avgjør om den skal havne i landets biblioteker, innkjøpt for skattepenger, ikke utgiverforlagets tilknytning til Forleggerforeningen, fremholder han overfor Aftenposten.
6.Hvis du ved kysten følger en vei til site slutt, kan du havne ved et slikt anlegg.
7.Jeg kan vinne, men da må jeg ikke havne alt for langt bak på 500 meter.
8.Jeg kjente at det ikke var mulig å forsvare innersporet, og slik det utviklet seg rundt første sving, var jeg nødt til å havne utenfor lederen.
9.Jeg var nettopp løslatt fra et lengre fengselsopphold i Finland og jeg ønsket ikke for noen pris å havne i fengsel igjen.
10.Vi beflitter oss på ikke å få saken opp på det politiske plan, understreker Kristiansen, som likevel ikke ser helt bort fra at den kan havne der.
11.Vi regnet med at en konflikt til sist ville havne i lønnsnevnd.
12.Vil disse ivrige, unge journalistene sette sitt preg på de redaksjonene de skal arbeide i, eller vil de havne i den rutine som er vanlig de fleste steder ?
13.Vårt mål med boken har vært å hjelpe trafikantene til å unngå å havne i situasjoner som fører til straff - samt å gi råd om hva man kan gjøre for å komme lettest mulig fra det hvis man likevel havner i en slik situasjon, sier Torgersen.
14.Å gå i første par er ikke akkurat drømmen, men jeg visste jo at chansen for å havne der var tilstede, så det kom ikke som noe sjokk på meg.
15.4. divisjonslag fra Sel i nord til Kristiansand i sør, fra Trysil i øst til Notodden i nordvest, kan teoretisk havne i samme avdeling.
16.Alt på annen etappe var det klart at vårt mannskap kom til å havne på en av de fire første plassene, men hvilken var ikke avgjort før ankergutta var inne i målområdet.
17.Amerikanere og sveitsere stiller også opp, men de bør havne bak på listen.
18.At hockeyfeberen på Hamar kan forta seg en smule efterhvert, er kanskje bare naturlig, men at den skal dø hen og havne på gammelt nivå, vil nok såvel spillere som trener og ledelse sørger for å unngå.
19.Avdelingsdirektør Tor Steig i Industriforbundet sier til Aftenposten at utviklingen hittil iår tyder på at man vil havne nærmere det laveste anslaget enn det høyeste.
20.Avstanden tilbake til Sovjet var riktignok bare 6,1 sekunder, men det var likevel aldri noen tvil om hvor seieren ville havne.
21.B. K. S. påberoper seg force majeure på grunn av heisen og lover bot og bedring for ikke selv å havne i den.
22.Barn må se det som sin oppgave å kjempe mot det som er farlig i stedet for å havne i en slags oppgitt passivitet.
23.Begge disse lagene er ventet å havne helt i toppskiktet av tabellen ved serieslutt.
24.Begynner å innse at jeg snart kan havne i skolesangbøker.
25.Beth Fletcher (til høyre) har i over tyve år satset målbevisst for å havne i direktørstolen.
26.Bevilgningene til havne, fyr og lostjenesten foreslåes for 1985 redusert fra 479 millioner kroner til 458,8 millioner kroner.
27.Bevilgningene til havne, fyr og lostjenesten reduseres fra 479 millioner kroner iår til 458,8 millioner kroner neste år.
28.Bilister med under 1,5 promille alkohol i blodet vil dog ikke havne i fengsel, dersom det er snakk om en engangsforeteelse.
29.Boken gir på lettfattelig norsk (gjennomgått av sprogkonsulent) og uten henvisning til lovparagrafer, informasjon om en rekke vanlige situasjoner vi som trafikanter kan havne i, for eksempel hvordan man kan klage på et parkeringsgebyr, hva som skjer i en promillesak, og hvilke rettigheter man har når politiet beslaglegger førerkortet.
30.DNO avventer spent hvilket nivå aksjene vil havne på idag, når detaljene i de nye avtalene formentlig er blitt bedre kjent.
Similar words

 
 

havne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) havnehavnendehavnet
Indikative
1. Present
jeghavner
duhavner
hanhavner
vihavner
derehavner
dehavner
8. Perfect
jeghar havnet
duhar havnet
hanhar havnet
vihar havnet
derehar havnet
dehar havnet
2. Imperfect
jeghavnet
duhavnet
hanhavnet
vihavnet
derehavnet
dehavnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde havnet
duhadde havnet
hanhadde havnet
vihadde havnet
derehadde havnet
dehadde havnet
4a. Future
jegvil/skal havne
duvil/skal havne
hanvil/skal havne
vivil/skal havne
derevil/skal havne
devil/skal havne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha havnet
duvil/skal ha havnet
hanvil/skal ha havnet
vivil/skal ha havnet
derevil/skal ha havnet
devil/skal ha havnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle havne
duville/skulle havne
hanville/skulle havne
viville/skulle havne
dereville/skulle havne
deville/skulle havne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha havnet
duville/skulle ha havnet
hanville/skulle ha havnet
viville/skulle ha havnet
dereville/skulle ha havnet
deville/skulle ha havnet
Imperative
Affirmative
duhavn
viLa oss havne
derehavn
Negative
duikke havn! (havn ikke)
dereikke havn! (havn ikke)
Your last searches