Norwegian-Italian translation of hemme

Translation of the word hemme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hemme in Italian

hemme
oppførendeverb frenare, trattenere
Synonyms for hemme
Derived terms of hemme
More examples
1.Du treffer meg fordi du virker ærlig og profesjonell på samme tid, men vil ikke valget av materiale hemme deg i ditt budskap ?
2.Et problem som derfor ofte kan hemme en stimulering av nye produkter og prosesser i hjørnestensbedriften, er" fjernstyring" fra konsernledelsen.
3.Dasking over hånden kan hemme barnets oppdagelse av verden og tingene.
4.Den forutsatte sakskjennskap må nødvendigvis hemme den sproglige uttrykksevne.
5.Det er nok av dem som vil stenge rettssaler, hindre innsyn i forvaltningen og på andre måter hemme offentlig innsyn og kritikk.
6.Det er sterkt optimistisk å tro at det finnes politisk vilje til å hemme liberaliseringen hva mannskapenes fritid angår - og betale det merutlegg som oberst Halds system vil koste.
7.Dette, sammen med bruk av effektive midler til å hemme avstøtningsreaksjoner (bl.a. cyclosporin A), er noe av årsaken til at hun levde såpass lenge med sitt nye hjerte.
8.Dette kan hemme mulighetene til å få tak i Matus medskyldige.
9.Dette knepne tapet så faktisk ut til å hemme nordmennene i kampen mot VestTyskland, hvor det til slutt ble klar vesttysk gevinst med 83.
10.Dette vil hemme den naturlige markedsmessige utvikling av tjenestepensjonsordninger.
11.Dette vil i neste omgang ramme samarbeidsforholdene innen helsevesenet og hemme en positiv utvikling innen sektoren.
12.Direktoratet er klar over at prisveiledning kan hemme konkurransen eller ha andre uheldige virkninger.
13.Disse kan redusere hårenes veksthastighet, hemme dannelsen av nye hår og gjør ofte hårene tynnere, bløtere og lysere.
14.En effektiv utlånsstopp vil ramme nydannelser i næringslivet og dermed hemme mulighetene for økonomisk vekst.
15.Et svært høyt inntak av f.eks. jern kan hemme opptaket av sink, og kan dermed lede til sinkmangel.
16.Fredrik Evang skriver at lovbestemte ordninger vil hemme den naturlige utvikling av tjenestepensjonsordninger.
17.Gjeldsbyrden truer nå med å hindre og hemme en fornuftig økonomisk og politisk styring fra Statens side.
18.Gjennom sine vedtak kan de fremme eller hemme en utvikling.
19.Grunneierne og fylkets skogeierforeninger mener at planen bl.a. vil hemme skogsdrift og lavsanking og hindre utnyttelse av store og verdifulle grusforekomster.
20.Han lar aldri praktiske hensyn hemme seg - det resulterer bestandig i spennende ting - fordi tanken får fritt spillerom.
21.Hun reiste på foredragsturneer over hele Amerika, hvor hun hevdet at kvinnene ikke lenger måtte la seg hemme av sin umulige klesdrakt, hvis de ville oppnå samme rettigheter og frihet som menn.
22.Imidlertid kan en ikke gjøre arbeidsplassene trygge ved å hemme omstilling.
23.Kneskaden så ikke ut til å hemme henne det minste, og endelig var målet nådd.
24.Men tidspunktet så ikke ut til å hemme kjøpelysten.
25.Og Nilsen lar seg ikke hemme av at han bruker høreapparat.
26.Om det har vært manglende impulser fra det store friidrettsutland som har hemmet utviklingen til våre hjemlige mellomdistanseløpere, så vil iallefall ikke det være en mangel som skal hemme Larvikgutten Arvid Hansens fremgang til sommeren.
27.Ringvirkningene kan hemme vårt arbeide for å bekjempe kriminaliteten i hovedstaden, sier kriminalsjef Huuse.
28.Sistnevnte spilte med et brukket ribben, men det så ikke ut til å hemme ham før han fikk en albue i brystet mot slutten av kampen.
29.Tradisjoner har to sider de kan gi styrke, men også stundom hemme ny vekst.
30.Uli Stielikes ene gule kort vil sikkert også hemme hans spill.
Similar words

 
 

hemme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hemmehemmendehemmet
Indikative
1. Present
jeghemmer
duhemmer
hanhemmer
vihemmer
derehemmer
dehemmer
8. Perfect
jeghar hemmet
duhar hemmet
hanhar hemmet
vihar hemmet
derehar hemmet
dehar hemmet
2. Imperfect
jeghemmet
duhemmet
hanhemmet
vihemmet
derehemmet
dehemmet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hemmet
duhadde hemmet
hanhadde hemmet
vihadde hemmet
derehadde hemmet
dehadde hemmet
4a. Future
jegvil/skal hemme
duvil/skal hemme
hanvil/skal hemme
vivil/skal hemme
derevil/skal hemme
devil/skal hemme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hemmet
duvil/skal ha hemmet
hanvil/skal ha hemmet
vivil/skal ha hemmet
derevil/skal ha hemmet
devil/skal ha hemmet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hemme
duville/skulle hemme
hanville/skulle hemme
viville/skulle hemme
dereville/skulle hemme
deville/skulle hemme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hemmet
duville/skulle ha hemmet
hanville/skulle ha hemmet
viville/skulle ha hemmet
dereville/skulle ha hemmet
deville/skulle ha hemmet
Imperative
Affirmative
duhem
viLa oss hemme
derehem
Negative
duikke hem! (hem ikke)
dereikke hem! (hem ikke)
Your last searches