Norwegian-Italian translation of hende

Translation of the word hende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hende in Italian

hende
hendelseverb accadere, succedere, avvenire, capitare, essere successo a, sopravvenire, intervenire
  inntreffeverb accadere, succedere, capitare
Synonyms for hende
Derived terms of hende
Anagrams of hende
More examples
1.Dame eller Damejente, hvad jeg nu skal kalde hende, som mykt og sikkert glider forbi med en Mine, som om hun er bestemt paa for enhver Pris at tage en Førstepremie et eller andet sted ; men jeg har ikke seet mange av dem, som naar det rønner paa, kan tage Konkurrencen op med de niaars Smaagutter som farer udover Bakken og Hoppene oppe ved Stensgaden.
2.Det kan hende at vi får århundrets chanse til å skape et egenartet undervisnings og underholdningstilbud på den over hundre år gamle verneverdige stasjonen ved fjorden, og bevare et jernbanemiljø med sitt mulige undervisningspotensial på det tekniske område.
3.Det kan hende vi får øye på månen, denne flombelyste edamerost, liksom hvilende på øverste hylle i himmelens fløyelsbekledte utstillingsvindu.
4.Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg !
5.(UPI) En nicaraguansk toppleder har på et lukket møte uttalt at det absolutt ikke ville være aktuelt med valg i november dersom sandinistene ikke var blitt utsatt for press fra USAstøttede opprørere, fremgår det av et dokument som er kommet UPI i hende.
6.Det er vel slikt som kan hende, sa jeg.
7.Det kan godt hende.
8.Det kan godt hende at Høyre har et annet syn.
9.Det kan godt hende at både KKL og utleiebyråene ikke har vært flinke nok til å følge med i den nye utviklingen, men dersom politikerne bestemmer seg for å beholde ordningen fra 1913 med kommunal styring av det levende bilde, vil vi iallfall kunne by Orkla Industrier og hvem det ellers måtte være et kinosystem som har forsøkt å sikre kvaliteten.
10.Det kan godt hende at rettsapparatet arbeider tregt - men vår venn Høifeldt har anslagsvis vært med på å avsi noe slikt som tusen saker i løpet av sin embedsperiode her i Viborg !
11.Det kan godt hende vi får flere med oss, dersom vi definerer hva vi mener med boligområde, sier Arne Kvalheim.
12.Det kan hende.
13.Det kan hende at barn for eksempel får anfall i spesielle situasjoner eller fremkaller det for å oppnå noe.
14.Det kan hende at vi kommer inn med boring, men Regjeringen ønsker å tenke på det.
15.Det kan hende hun dukker opp en dag, men jeg vil ikke love noe.
16.Det kan nok hende, men jeg liker ikke tendensen til å skru opp de store prisforventninger på forhånd.
17.Det kan nok hende.
18.Det kan vel hende.
19.Det kunne jo hende vi fikk tak i en ekspert på grisehold, sier fengselsdirektør Svein Arne Tvedt og trøster de eneste som er innesperrede på Bastøy.
20.Det verste som kan hende et barn er følelsen av å være et slags hinder for dem man er aller mest glad i.
21.Dette var et uhell som kunne hende noen og enhver, og det er utrolig at det ikke ble flere personer skadet, sier lensmann Vangsnes.
22.Forspiller Oslo sin chanse nå, kommer tilbudet kan hende aldri igjen, svarer førsteantikvar og publikasjonsansvarlig hos Riksantikvaren, Håkon Christie.
23.Iallfall ikke for folk som ringer utenfra, men det kan nok hende jeg tar en liten trall for en og annen helsesøster jeg kjenner godt.
24.Jeg er først og fremst forsker og såkalt gründer, og det å komme i gang innen GECOkonsernet, er noe av det beste som kunne hende, sier Stavik.
25.Jeg håpet selvfølgelig at noe slikt som dette skulle hende, men ventet det avgjort ikke.
26.Jeg tenkte mest på milløpet, det kan hende det skjer noe der.
27.Kan det hende at nominasjonsmøtet vil opprettholde sin oppfatning av at Peterson skal være partiets toppkandidat selv om han har en kriminell fortid ?
28.Kan hende bruker vi for lite på markedsføring.
29.Kan hende fordi det er en liten rar bok, der bildene går rett inn hos leseren, enten det er barn eller voksne.
30.Kan hende vet Julius mer om oss enn vi vet om sjimpanser, sier forfatteren.
Similar words

 
 

hende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hendehendendehendt
Indikative
1. Present
jeghender
duhender
hanhender
vihender
derehender
dehender
8. Perfect
jeghar hendt
duhar hendt
hanhar hendt
vihar hendt
derehar hendt
dehar hendt
2. Imperfect
jeghendte
duhendte
hanhendte
vihendte
derehendte
dehendte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hendt
duhadde hendt
hanhadde hendt
vihadde hendt
derehadde hendt
dehadde hendt
4a. Future
jegvil/skal hende
duvil/skal hende
hanvil/skal hende
vivil/skal hende
derevil/skal hende
devil/skal hende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hendt
duvil/skal ha hendt
hanvil/skal ha hendt
vivil/skal ha hendt
derevil/skal ha hendt
devil/skal ha hendt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hende
duville/skulle hende
hanville/skulle hende
viville/skulle hende
dereville/skulle hende
deville/skulle hende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hendt
duville/skulle ha hendt
hanville/skulle ha hendt
viville/skulle ha hendt
dereville/skulle ha hendt
deville/skulle ha hendt
Imperative
Affirmative
duhend
viLa oss hende
derehend
Negative
duikke hend! (hend ikke)
dereikke hend! (hend ikke)
Your last searches