Norwegian-Italian translation of hendelse

Translation of the word hendelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hendelse in Italian

hendelse
generellnoun avvenimento [m], evento [m], fatto [m], avvenimento [m], evento [m], incidente [m], episodio [m], capitolo [m], periodo [m]
  tilstelningnoun avvenimento [m], evento [m]
  sammentreffendenoun coincidenza [f], combinazione [f], caso [m]
Synonyms for hendelse
Derived terms of hendelse
Similar words

 
 

More examples
1.LoveBoat" handler om livet på et cruiseskip med vekt på romantiske og komiske hendelse ombord.
2.Men hendelse viste også at Einar Gerhardsen fortsatt har sine evner som politisk taktiker i behold.
3.Allikevel kan en slik hendelse virke sjokkfremkallende på de ansatte, sier amanuensis Leif Weisæth fra Universitets psykiatriske institutt, som var bedt om å redegjøre for avverging og bearbeidelse av slike sjokkvirkninger.
4.Blant annet fordi det er flere parter involvert i en slik hendelse.
5.Dette er en dyster hendelse som vil brenne seg inn i minnet til alle de som ha vært tilstede i retten.
6.Enhver hendelse av denne karakter må sees i forhold til regelverket.
7.Føles det urettferdig at dere som reiseselskap må utbetale erstatninger efter en hendelse som dette ?
8.Hver hendelse blir nøye gransket i samarbeide med de skandinaviske luftfartsmyndigheter for å trekke maksimalt av erfaringer ut av dem.
9.La oss ta en temmelig aktuell hendelse fra Malmo".
10.Å se hval så langt inne i fjorden er jo ingen dagligdags hendelse, sier avdelingsleder Jørgen A. Pedersen i pattedyravdelingen på Zoologisk Museum til Aftenposten.
11.Alle kjenner idag den tragiske hendelse med M / S" Germa Lionel" som ble holdt tilbake i Tripoli av myndighetene i Libya.
12.Arbeiderbladet kommenterer idag den tragiske hendelse i Oslo forleden dag, da en 19 år gammel pike ble drept i en bilulykke" indirekte må vi antakelig regne med : som en følge av politiets jakt på bilføreren".
13.Den refererte hendelse fra 1600tallet, under Christian Kvart, er nok heller tvilsom, iallfall som historisk bevis på en slik hendelse der.
14.Den sviktende oppslutning om Arbeiderpartiet har sikkert flere sammenfallende årsaker, og eftersom utslagene har vært relativt små fra den ene meningsmåling til den annen, er det altså ingen enkelt sak eller noen enkeltstående hendelse som har fremkalt tilbakegangen.
15.Den videnskapelige synsvinkel Troen på at man har gjenopplevd en fortidig hendelse helt nøyaktig, med alle de samme detaljer, er et almindelig fenomen som i psykologien kalles paramnesi.
16.Denne hendelse og enkelte lignende hendelser ble rapportert til DORAS.
17.Der fikk jeg nemlig den sannsynlige forklaring på en hendelse som jeg hadde grublet over siden onsdag, forteller Eva Bergmann fra Adamstuen.
18.Derfor setter en slik hendelse dype spor i vårt forholdsvis lille miljø der alle kjenner alle, sier nestformann i Norsk Tindeklub, Bjarne Smidt, til NTB.
19.Det begynte med en så hverdagslig hendelse som at en arbeider glemte igjen et sveiseaggregat i en kabeltunnel i vestre Tokyo.
20.Det blir i så fall ganske sikkert den viktigste hendelsen i deres liv, men en hendelse de kunne vært foruten.
21.Det er derfor ingen konkret enkeltsak eller hendelse som er årsaken til mine uttalelser, slik Bekken synes å tro.
22.Det er ikke sikkert at neste" hendelse" får en lykkelig utgang.
23.Det er også laget et lite notat som er kalt" Du har vært utsatt for ran eller annen ekstrem hendelse - hva vil skje med deg efterpå ?
24.Det er trist og dypt forstemmende at en slik tragisk hendelse blir misbrukt til å danne grunnlag for lokalt" jubileum" og feiring.
25.Det har vist seg å være en vel så viktig hendelse selv for det sovjetiske folket.
26.Det understreker behovet for en organisert omsorg, støtte og oppfølging av familier som opplever en slik tragisk hendelse, fremholdt psykolog Atle Dyregrov på en stor konferanse om omsorg ved livets slutt, som ble åpnet i Trondheim igår.
27.Det var først efter denne hendelse at apostlene ble levende kristne, og de fleste av dem led martyrdøden i sin iver efter å utbre evangeliene om Jesu liv og oppstandelse i troen på at Jesus var Guds sønn.
28.Dette skiftet kom fire uker efter kuppet i Hellas, en hendelse som sannsynligvis ble bestemmende for den norske journalisten Arne Treholts livssyn og senere løpebane.
29.Eftersom man aldri er blitt utsatt for noen slags sjokkartet hendelse, er man fullstendig overbevist om at noe alvorlig nårsomhelst skal inntreffe.
30.En av de første dagene i OLlandsbyen ble Neroli Fairhill utsatt for en kjedelig hendelse.
Your last searches