Norwegian-Italian translation of henføre

Translation of the word henføre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henføre in Italian

henføre
generellverb entusiasmare
  fornøyelseverb rapire, estasiare, incantare, affascinare
  gledeverb esaltare, eccitare, inebriare
Synonyms for henføre
Derived terms of henføre
More examples
1.I slike tilfelle vil samtlige utgifter ved bruk av bilen bli å henføre til den private bruk.
2.Odiøse floskler som" skjønne verker" og" å la seg henføre" er begreper som hørte hjemme i forrige århundres borgerlige salonger.
3.Riktignok kan man si den handler om en rettssak og en dom, men de fleste vil nok heller henføre den til teologi enn til jus, og særlig mye til felles med det vi kaller påskekrim har den ikke.
Similar words

 
 

henføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) henførehenførendehenført
Indikative
1. Present
jeghenfører
duhenfører
hanhenfører
vihenfører
derehenfører
dehenfører
8. Perfect
jeghar henført
duhar henført
hanhar henført
vihar henført
derehar henført
dehar henført
2. Imperfect
jeghenførte
duhenførte
hanhenførte
vihenførte
derehenførte
dehenførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde henført
duhadde henført
hanhadde henført
vihadde henført
derehadde henført
dehadde henført
4a. Future
jegvil/skal henføre
duvil/skal henføre
hanvil/skal henføre
vivil/skal henføre
derevil/skal henføre
devil/skal henføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha henført
duvil/skal ha henført
hanvil/skal ha henført
vivil/skal ha henført
derevil/skal ha henført
devil/skal ha henført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle henføre
duville/skulle henføre
hanville/skulle henføre
viville/skulle henføre
dereville/skulle henføre
deville/skulle henføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha henført
duville/skulle ha henført
hanville/skulle ha henført
viville/skulle ha henført
dereville/skulle ha henført
deville/skulle ha henført
Imperative
Affirmative
duhenfør
viLa oss henføre
derehenfør
Negative
duikke henfør! (henfør ikke)
dereikke henfør! (henfør ikke)
Your last searches