Norwegian-Italian translation of hengi

Translation of the word hengi from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hengi in Italian

hengi
generellverb confidarsi, affidare a
Derived terms of hengi
Anagrams of hengi
More examples
1.Allikevel forekommer det oss urimelig om man til de grader skulle hengi seg til formalrytteri at man overser de underliggende strukturelle og finansielle problemer som over tid har ledet til dagens situasjon.
2.Da først kunne han hengi seg til farven som plan flate og formen som selvstendig form, og da fikk hans utklippsbilder en romlig illusjon som slo i stykker billedrommets begrensning og tar på en merkelig måte selve rommet i bruk.
3.De bør, i egen interesse, satse mer på konkurranse også i Norge, istedenfor å hengi seg til en slags" kartellvirksomhet" på tvers av hensynet til forbrukerne.
4.Det er - med alle tenkelige forbehold - lidenskapsløst men dog lidenskapshungrende, uten ekte engasjement men dog med vilje til å hengi seg til noe som virker forlokkende, skamfullt men dog trassig, å parodiere genuin livsutfoldelse en masse.
5.Gro Harlem Brundtland mente det var politisk selvoppgivelse og handlingslammelse å hengi seg til tanker om at regjeringspartiene ikke har ansvaret for dagens sysselsettingsproblemer.
6.I mellomtiden får vi hengi oss til erindringens frydefulle vemod, om livet i den forvokste landsdel, som altså ble tegnet i forminsket målestokk.
7.La oss ikke nu hengi oss til øvelser hvor vi kommer i skade for å kaste barnet ut med badevannet !
8.Mange foretrekker, istedenfor å hengi seg til destruktiv ledighet, å gå aktivt inn i et korttidsengasjement i tjenesteformidlingen i en av byens nedlagte skolebygninger.
9.Men foran en sneskulptur som skrumper inn og blir til dråper, kan man hengi seg til illusjoner om egen storhet.
10.Men nettopp her står vi i fare for å hengi oss til kortsiktige løsninger og for å gjennomføre utbyggingstiltak som er uopprettelige.
11.På den annen side kan vi ikke hengi oss til det esoterisk kunstneriske - bare for de innviede - men må holde oss innen rammen av det folk flest kan godta.
12.Samtidig har han en folkelig glede over å hengi seg til overdrivelser, livslysten er visst enda større og mer smittende enn hos den jevne russer, som ifølge forståsegpåere kan glede seg grundig over livet uten at det vanligvis fremstår som fråtsing.
13.Spørsmålet er så om vi idag ikke er kommet så langt i kunnskap om universet og om vår klodes" miniminieksistens" i denne sammenheng, at vi med respekt for oss selv ikke lenger er i stand til å hengi oss til en forestillingsverden som var aktuell for et par tusen år siden, og som den kristne lære bygger sin forkynnelse på.
14.Så lenge vi også er fritatt ansvaret for oppgangens tilstand, kan vi lukke øynene, haste forbi de kommunalgrå vegger og nedslitte trappetrinn, redde oss inn bak Yalelåsen og der hengi oss til irritasjonen over en så lite attraktiv introduksjon til vårt eget hjem.
15.Henie sammenkalte til familieråd på hytta Hengi (Heng i, Sonja) på Geilo.
16.Valget står mellom demokrati, fremskritt og humanisme på den ene siden og en tilbakevenden til fortiden på den andre, sa Papandreou, som var alene blant partilederne med å hengi seg til politiske erklæringer valgdagen.
17.Valget står mellom demokrati, fremskritt og humanisme på den ene siden og en tilbakevenden til fortiden på den andre, sa Papandreou, som var alene blantpartilederne med å hengi seg til politiske erklæringer valgdagen.
18.Altfor mange synes å hengi seg til de rene gjetninger.
19.Den som er vågal nok til å hengi seg, får det vondt.
20.Det blir ikke lett å fylle plassen efter Tom når han nå har bestemt seg til å hengi mer av sine krefter til arbeidet med hus på Haslum og hytter ved Tyrifjorden og i Telemark, vie seg i enda større utstrekning til sine mange hobbyer, fra treskjæring og glassmosaikk til bryting av prydstein til have og portal.
21.Det tok ham ikke lang tid å få ungdommene i kjelleren til å danse med og fullstendig hengi seg til rytmene.
22.Fretheims oppfatning er at matvarer fremstilt ved grilling ikke inneholder betenkelige mengder skumle kreftfremkallende stoffer, og at man derfor uten dårlig samvittighet kan hengi seg til fortæring og nyting av grillmat.
23.Idag vil det falle mange godord om den innsats som norske kvinner og menn gjorde i tidsrommet 1940 til 1945, og som resulterte i at vi denne uken kan hengi oss til en storslått feiring av frigjøringen av Norge for 40 år siden.
24.Jo, det er tid for å stanse opp og se seg omkring - og til å hengi seg til lyset og livet mellom trærne, vi som så lenge har vært henvist til vinterlandets mørke stemning og kalde miljø.
25.Men initiativtagerne til disse" fremskritt" har for sin del realisert seg selv ved å hengi seg til følgene av visse ideer om hvordan tingene bør gjøres.
26.Nå er det slutt på den representasjonsdrikkingen som altfor store deler av partiog statseliten tidligere har kunnet hengi seg til både i og efter arbeidstid.
27.Når det gjelder selve sangen" Satisfaction", husker jeg den med glede og hengi venhet.
28.Og heller hengi seg til skrål og fryd og dans i et av de anviste" Stimmungslokalen" oppe i dukkebyen efterpå.
29.President Ronald Reagan anklaget igår SovjetUnionen for å hengi seg til propaganda i stedet for forhandle alvorlig på Stockholmskonferansen for tillitsskapende tiltak i Europa (KNE).
30.Skal en slik meningsfull feiring være mulig, kreves det vilje og spontanitet til å hengi seg i respekt til noe høyere og større enn opplevelsene til fots.
Similar words

 
 

hengi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hengihengiendehengitt
Indikative
1. Present
jeghengir
duhengir
hanhengir
vihengir
derehengir
dehengir
8. Perfect
jeghar hengitt
duhar hengitt
hanhar hengitt
vihar hengitt
derehar hengitt
dehar hengitt
2. Imperfect
jeghengav
duhengav
hanhengav
vihengav
derehengav
dehengav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hengitt
duhadde hengitt
hanhadde hengitt
vihadde hengitt
derehadde hengitt
dehadde hengitt
4a. Future
jegvil/skal hengi
duvil/skal hengi
hanvil/skal hengi
vivil/skal hengi
derevil/skal hengi
devil/skal hengi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hengitt
duvil/skal ha hengitt
hanvil/skal ha hengitt
vivil/skal ha hengitt
derevil/skal ha hengitt
devil/skal ha hengitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hengi
duville/skulle hengi
hanville/skulle hengi
viville/skulle hengi
dereville/skulle hengi
deville/skulle hengi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hengitt
duville/skulle ha hengitt
hanville/skulle ha hengitt
viville/skulle ha hengitt
dereville/skulle ha hengitt
deville/skulle ha hengitt
Imperative
Affirmative
duhengi
viLa oss hengi
derehengi
Negative
duikke hengi! (hengi ikke)
dereikke hengi! (hengi ikke)
Your last searches